Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Moderater: Nu krävs satsning på ny kärnkraftsteknologi

En av huvudanledningarna att Sverige lyckats väl i ekonomisk utveckling och i skapandet av ett välfärdssamhälle har (bland annat) varit tillgången av billig el från kärnkraft och vattenkraft, och på den en möjlighet att bygga upp en stark industribas i Sverige.

Det finns i dag ingen möjlighet att med vindkraft, solenergi etcetera ersätta de 40-45 procent av den totala elproduktionen som kärnkraften står för.

Om vi gradvis ersätter våra nuvarande kärnkraftverk med den nya generationens kärnkraft kan vi kraftigt minska och utnyttja den mängd radioaktiva avfall som vi under åren samlat på oss, samtidigt som vi säkrar de 300 000 jobben inom industrin som är beroende av billig och säker energi.

Om vi ska klara riksdagens mål att minska kol-dioxidutsläppen krävs nya investeringar i kärnkraft. De rödgröna vill trots detta tvärt sluta med kärnkraft när de nuvarande kärnkraftverken måste tas ur bruk. Är detta en ansvarsfull politik?

Medan kärnkraftsutvecklingen i Sverige på grund av tankeförbudsparagrafen under 19 år stod helt stilla har länder som Frankrike, Sydkorea, Kina, Japan och Indien gjort stora framsteg inom kärnkraftsteknologin. Just nu utvecklas den fjärde generationens kärnkraftsteknik runt om i världen, en teknik som bland annat gör det möjligt att återanvända (och omarbeta) förbrukat kärnbränsle.

Resultatet blir att kärnbränsletillgången 30-faldigas och vi bara har 10 procent avfall att slutförvara. Dessutom minskar lagringstiden drastiskt för detta kvarvarande kärnbränsle-avfall från 100 000-tals år till några hundra år, vilket är jämförbart med lagringstiden för övrigt farligt avfall i samhället.

Genom att använda Pebble bed-tekniken (ett av sex möjliga reaktorkoncept) blir en härdsmälta en fysikalisk omöjlighet eftersom kärnreaktorn stannar upp om temperaturen skulle blir för hög. Ny teknik utvecklas även för att ämnet torium ska kunna användas i stället för uran, vilket skulle ge ett avfall som är radioaktivt under en väsentligt kortare tid.

Genom avskaffandet av tankeförbudsparagrafen år 2006 har nu även Sverige startat sin forskning med generation 4 tekniken i ett projekt där Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan och Chalmers deltar. 2022 ska en prototyp vara klar. Mycket intressant!

I juni antog riksdagen en ny lag som gör det möjligt att ersätta våra tio nuvarande kärnkraftverk med tio moderna kärnkraftverk på de platser där de nuvarande står.

Låt oss fortsätta att satsa på kärnkraft samt forskning och på så sätt säkra jobben, miljön och välfärden!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel