Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Moderaternas åsiktsbyte om partibidrag må vara bra i sak, men formerna för beslutet avskräcker.

Moderaternas åsiktsbyte om redovisning av partibidrag är i sak glädjande. Men lagen blir svår att få heltäckande och Moderaterna framstår som ett toppstyrt parti.

Moderaterna har bytt uppfattning och är numera för att lagstifta om öppen redo-visning av partibidrag. Den nya ståndpunkten redovisades av partisekreteraren Sofia Arkelsten i ett inlägg på svd.se.

Moderaterna har fått mycket kritik för att de tidigare har förespråkat frivilliga överenskommelser om öppenhet hellre än lag-stiftning. Kritikerna har pekat på att nästan alla andra demokratier har lagar om att företags och privatpersoners bidrag till partier ska redovisas.

Det fanns redan en majoritet för lagstiftning bestående av de rödgröna partierna, Folkpartiet och Centerpartiet. Men efter överenskommelser inom regeringen har Folkpartiet och Centern inte drivit kravet på att partibidragen behöver regleras i lag.

Socialdemokraterna har fått både intern och extern kritik för att de släppte lagstiftningskravet i den här riksdagsbehandlingen mot att partierna skulle föra samtal om en frivillig överenskommelse. I bakgrunden fanns en välvillig skrivning om höjt partistöd. Nu ser det ut att bli både lagstiftning och höjt partistöd. Den tidigare hårt kritiserade Sven-Erik Österberg, som ingick överenskommelsen, ser således ut att ha dragit det längsta strået.

Det finns starka skäl för lagstiftning. Annars riskerar partierna att misstänklig-göras för att det kan finnas utrymme för att påverka i det fördolda. Väljarna bör också ha rätt att veta varifrån partierna får sina pengar. Personvalen gör det också mer angeläget med en öppen redovisning av hur mycket kandidaterna spenderar och vem som betalar.

Den breda enigheten om lagstiftning innebär dock inte några snabba beslut.Frågan innehåller besvärliga avvägningar och kan kräva grundlagsändringar. Erfarenheter från andra länder visar att det blir svårt eller omöjligt att täcka in alla kryphål. Mindre personliga bidragsgivare bör även i fortsättningen kunna vara anonyma.

En lag om öppenhet kräver också en annan attityd i Sverige. Det behöver bli mer naturligt att öppet redovisa politisk inställning och att ekonomiskt stödja det egna favoritpartiet. Annars kan resultatet bli att färre vill vara med och ge pengar, vilket skulle göra partierna ännu mer beroende av skattebetalarna genom partistödet. Det stora beroendet av statsbidrag är inte hälsosamt. Partierna riskerar att bli skattebetalar-försörjda valmaskiner.

Moderaternas åsiktsbyte må vara bra i sak, men formerna är mindre tilltalande. Frågan om lagstiftning av redovisning av partibidrag behandlades så sent som i oktober i år på Moderatstämman. Då blev beslutet att avslå krav på lagstiftning.

Det hindrar dock inte ledningen från att byta åsikt bara drygt en månad efter att partiets högsta beslutande organ hade slagit fast kursen. Tydligare kan knappast bristen på medlemsinflytande bli. En av stämman fastlagd partiståndpunkt borde ha längre livslängd än några veckor, i synnerhet som argumenten och de andra partiernas åsikter var kända när beslutet fattades.

Den tidigare riksdagsledamoten Anne- Marie Pålsson har i stridsskriften Knapptryckarkompaniet angripit Moderaterna för att ledningen bestämmer och tvingar andra att lyda partilinjen. Det snabba åsiktsbytet om partibidragen tyder på att det ligger en hel del i hennes kritik.