Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mordrättegången hålls bakom stängda dörrar

(Uppdaterad 17.30) I dag torsdag inleddes rättegången om det uppmärksammade tonårsmordet i Råbyskogen. Vlt.se:s Jan Ernheimer fanns på plats i tingsrätten.

Det var den 5 maj i år den 16-åriga flickan hittades död i ett skogsparti på Råby i Västerås. Samma dag hade en 16-årig pojke själv överlämnat sig till polisen och berättat var hon fanns. Pojken är nu åtalad för mord.

Rättegången skulle ha startat klockan 9.00 men är försenad. Rättegången omgärdas av speciella säkerhetskontroller där alla som ska in i huset kontrolleras vid ingången.

09.33 Förhandlingarna har inletts i en proppfull tingssal 8 i Västmanlands tingsrätt under ordförandeskap av rådman Hans-Åke Nygren.

Närvarande från åklagarsidan är chefsåklagare Göran Kastlund och kammaråklagare Helena Lundgren.

Den döda 16-åringens mor, far och syster finns med, företrädda av målsägandebiträdet, advokat Marie Fredborg.

Den åtalade 16-åringen finns också på plats, företrädd av advokat Bertil Josefsson.

Såväl åklagare som försvarsadvokat och målsägandebiträde har yrkat att rättegången ska hållas inom stängda dörrar.

Ordföranden har förordat det, med hänsyn bland annat till den misstänktes låga ålder.

Det enda som kommer att redovisas öppet är vad åklagaren anser att 16-åringen gjort sig skyldig till, och vad den misstänktes advokat anser att 16-åringen gjort sig skyldig till.

Åklagaren börjar att läsa ur stämningsansökan, där chefsåklagare Göran Kastlund yrkar att tingsrätten dömer 16-åringen för mord, och redogör för det grova våld som använts vid dödandet av 16-åringen.

Åklagaren yrkar också på att vissa beslag - bland annat den misstänktes kläder som bars under kvällen då gärningen begicks - ska bestå tills domen fallit.

Målsägandebiträdet yrkar skadestånd; fadern yrkar 50 000 kronor samt förlorad arbetsförtjänst och diverse andra kostnader, tillsammans drygt 55 000 kronor.

Dödsboet yrkar kostnader för begravningskostnader, gravsten och kostnader för bouppteckning.

Den döda flickans mamma lämnar rättssalen gråtande under målsägandebiträdets genomgång.

Målsägandebiträdet yrkar skadestånd även för henne, 50 000 kronor.

09.35 Den åtalade 16-åringen förnekar mord genom sin advokat.

Han förnekar uppsåt att döda. Han medger att han tagit ett kraftigt tag om den 16-åriga flickans hals, och därefter kastat henne mot en stor sten, så att hon slagit sig så illa att hon avlidit.

Pojken underkastar sig ansvar för grov misshandel och vållande till annans död.

Han medger samtliga yrkade skadestånd.

09.42 Fortsättningsvis kommer rättegången om mordet på den 16-åriga flickan att hållas bakom stängda dörrar.

Det innebär att endast de som har berättigat intresse av att vara inne i salen under rättegången får närvara. Det rör sig om rätten - ordförande, nämndemän, protokollförare, samt åklagarsidan, försvarsadvokat, den misstänkte, målsägandebiträdet, stödpersoner till familjen, utredande poliser, samt tolk som kan behövas då vissa vittnen ska förhöras.

I rättssalen mötte också mamman till den döda flickan den pojke som misstänks ha dödat hennes dotter för första gången sedan dådet.

Det blev för mycket för henne - hon var tvungen att gå ut en kort stund medan målsägandebiträdet läste upp hennes skadeståndsanspråk. Sedan hon samlat sig återvände hon till rättssalen.

09.50 Rättegången beräknas pågå tre förhandlingsdagar; idag torsdag samt måndag och onsdag nästa vecka.

Endast dom eller beslut då rättegången avslutats kommer att meddelas offentligt. Det vill säga då rätten, efter slutpläderingarna, antingen avkunnar dom direkt efter överläggning, eller berättar när en dom kommer att meddelas skriftligt vid ett senare tillfälle.

Det kan också bli så, mot bakgrund av att den preliminära undersökningen av den åtalade 16-åringens psykiska hälsa visade att den kan ha varit kraftigt psykiskt störd vid gärningen och även efteråt, att rätten avvaktar med dom och beslutar att 16-åringen ska genomgå stor sinnesundersökning innan dom kan avkunnas.

Sådana överväganden kommer rätten dock inte att göra förrän på onsdag.

I dag, torsdag, ska åklagarsidan redogöra i detalj för hur de anser att dödandet gick till.

Just nu håller rätten paus eftersom tekniken inte fungerar ordentligt i tingssal 8, dit man fick flytta från tingssal 7 eftersom inte heller tekniken där fungerar.

10.22 De tekniska problemen har nu klarats av och rätten kan fortsätta förhandlingen.

Lagen som medger stängda dörrar när det rör sig om unga misstänkta gärningsmän ger möjlighet att stänga dörrarna för utomstående om den misstänkte ännu inte fyllt 21 år. Ordagrant är texten "Om offentlighet vid förhandling i mål mot den som inte har fyllt tjugoett år är till uppenbar olägenhet till följd av den uppmärksamhet den tilltalade kan antas bli föremål för, får rätten förordna att målet skall handläggas inom stängda dörrar."

Det finns även flera andra tillfällen då rättegångar hålls bakom stängda dörrar, exempelvis när det rör sexualbrott.

Även om rättegången inte hålls bakom stängda dörrar finns det möjlighet för tingsrätten att när som helst tillfälligt förordna om stängda dörrar, exempelvis när känsliga uppgifter ur en psykiatrisk utredning gås igenom, eller när filmer eller bilder från en brottsplats visas och bilderna är av den karaktären att de inte bör visas offentligt.

13.44 Klockan 13.20 återupptogs rättegången. Den döda flickans anhöriga gick in i rättssalen, påtagligt tagna av den känslomässiga prövningen att lyssna på rättegången mot den 16-årige pojke som medgivit att han vållat flickans död.

Allt har under dagen gått mycket lugnt till i Västmanlands tingsrätt.

- Mycket lugnt. Det är nästan så att folk förväntar sig säkerhetskontroll när de går in till rätten, säger Fredrik Isaksson, säkerhetsansvarig vid Västmanlands tingsrätt. Med sin ordningsvaktsbehörighet sköter han, tillsammans med flera uniformerade poliser, inpasseringskontrollen under dagen.

Alla besökare har alltså underkastat sig den säkerhetskontroll rätten beslutat om utan att protestera; kontrollen är exakt densamma som vilken flygresenär som helst numera måste genomgå; alla föremål av metall i en särskild låda, promenad utan livrem genom en larmbåge, de personliga tillhörigheterna gås igenom av polis, larmar larmbågen avsöks besökaren med handhållna detektorer.

Advokater, åklagare, domare och tingsrättens övriga personal slipper säkerhetskontrollen.

Enligt Fredrik Isaksson är, normalt sett när ingen säkerhetskontroll finns, besökare mycket förvånade över hur öppen verksamheten vid tingsrätten är. Vem som helst kan komma in, man kan när som helst besöka alla rättegångar som är offentliga (stängda dörrar som vid den nu aktuella mordrättegångar är undantag, inte regel).

Så länge en åhörare sköter sig och inte för oväsen eller stör på annat sätt i en rättssal får också vem som helst lyssna på hela eller delar av en rättegång. Även där finns vissa undantag; rättens ordförande avgör om unga besökare, alltså under 18 år, får vara åhörare. Vissa mål, exempelvis våldsbrott, kan vara olämpliga för barn och ungdomar. Skulle det uppstå platsbrist - i vissa rättssalar ryms bara en handfull åhörare - avgör rättens ordförande vem som får närvara.

Det stora massmedieuppbådet som - åtminstone vid rättegångens början - bevakade den ena av två pågående mordrättegångar (maratonrättegången i fallet med den skjutne Fagerstaföretagaren pågår i sal 1) fick en del besökare och rättegångsdeltagare att förvånas. En misshandelsutsatt man i en annan rättssal sade sig störas av uppbådet, men lugnade sig då han förstod att massmedias intresse inte gällde honom eller den rättegång han blivit inblandad i.

Verksamhet pågår under dagen i nästan alla salar och sammanträdesrum. Förutom tingsrätten med brottmål och tvistemål pågår också sammanträden i hyresnämnden samt sammanträden i förvaltningsrätten, tidigare länsrätten. Den sistnämnda är formellt sett numera utlokaliserad till Uppsala, men eftersom byggnaden där inte är färdig avgörs förvaltningsrättens ärenden för Västmanland ännu i Västerås.

16.00 Efter en kaffepaus har nu rätten återigen stängt dörrarna om sig för att fortsätta rättegången mot den åtalade 16-åringen.

Rättegången beräknas avslutas någon gång mellan 16.00 och 17.00.

Under dagen har inga vittnen eller sakkunniga kallats, det tyder på att dagen i sin helhet ägnas åt genomgång av åtalet och förhör med den åtalade.

I tingsrättens lokaler börjar dagens tidigare så intensiva verksamhet att mattas av. Den 23:e rättegångsdagen - av 26 - i fallet med den mördade Fagerstaföretagaren avslutades vid 15.30-tiden. De övriga målen - de flesta tvister eller smärre brott - börjar avslutas för dagen. En tidigare inplanerad häktningsförhandling sköts upp till morgondagen.

Polisen är fortfarande närvarande för att sköta säkerhetskontrollen av alla inpasserande - även om antalet inpasserande nu är få, och antalet utpasserande desto fler.

Strax före klockan 17 avslutades dagens förhandlingar. Då hade den misstänkte 16-åringen fått lämna sin version av händelserna och förhörts av såväl åklagare som försvarsadvokat.

Den döda 16-åringens släktingar - mamma, pappa och syster - har också fått berätta om hur de upplevt sorgen och saknaden efter sin dotter och syster.

På måndag kommer åtskilliga vittnen att höras av rätten, bland annat den åtalade 16-åringens mor och en kamrat till 16-åringen. Rättegången planeras avslutas på onsdag.