Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

MP: Både den inre och den yttre miljön är viktiga för hälsan

Vår hälsa beror på flera olika faktorer - den miljö vi lever i, maten vi äter, luften vi andas olika material vi använder, den sociala miljön vi har omkring oss etc. Många små delar ingår i helheten. Både den inre och yttre miljön är viktiga för hälsan.

För Miljöpartiet är hälsa inte bara frånvaro av sjukdom utan ett tillstånd av psykiskt och socialt välbefinnande.

Arbetet för en bättre hälsa sträcker sig längre än till att behandla symptom. Hälso- och sjukvården måste även arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande samt medverka till att förbättra människors livsmiljöer.

Vi ser folkhälsoarbete som en långsiktig investering i våra viktigaste resurser – människor och miljö. En hälsosam miljö, en meningsfull tillvaro med aktivt deltagande i samhället och ekonomisk trygghet är basala delar för en god hälsa hos befolkningen. Detta ska gälla alla grupper i befolkningen oavsett sociala och geografiska villkor.

Miljöpartiet vill:

w att man i det löpande kommunala arbetet för in planering för hälsofrämjande miljöer och ett arbete för att minska skillnaderna i hälsa mellan olika kommuninvånare,

w satsa på ett regionalt program för folkhälsa som sträcker sig över många år,

w öka stödet till friluftslivet så att fler människor kan bli fysiskt aktiva och komma ut i naturen.

Allt fler lider av psykisk ohälsa. Det uppdrivna tempot i samhället och bristen på tid för varandra är en orsak till att många människor mår dåligt. De stressrelaterade sjukdomarna ökar. Särskilt oroväckande är den ökande ohälsan hos barn och unga.

Miljöpartiets grunduppfattning är att samhällsutvecklingen måste ändras. Samhället måste bygga mer på solidaritet, inte bara med naturen och det ekologiska systemet utan också mellan människor.

Vi vill att närvården ska kunna fungera som första linjens psykiatri. På våra vårdcentraler ska man kunna få hjälp oavsett fysiska eller psykiska symtom.

Psykisk ohälsa måste tas på samma allvar som andra sjukdomar och behandling ges inom rimlig tid. För att klara det måste vårdcentraler kunna erbjuda insatser av psyko-loger, kuratorer samt terapeutiska behandlingar.

Miljöpartiet vill:

w införa en förbättrad vårdgaranti för människor med psykisk ohälsa,

w att vårdcentraler ska kunna erbjuda bredare insatser för att möta psykisk ohälsa,

w att den psykiatriska vården stärks och utvecklas.

Kommunerna har ansvar för äldreomsorg och vård. Landstinget har likväl genom övrig vård ett stort ansvar för åldringsvården. Samarbetet mellan kommun och landsting måste garantera att ingen ”hamnar mellan stolarna”.

Läkemedel är en självklar del av sjukvården men kan aldrig ersätta ett gott omhändertagande och personlig omvårdnad. Miljöpartiet vill att friskvård, rehabilitering och sjukgymnastik ska bli lika självklara delar i en behandling som läkemedel är i dag.

Anhöriga står för en oerhört stor insats vid vård av äldre. De anhörigas behov behöver därför ges större uppmärksamhet.

Hälso- och sjukvården måste ta hänsyn till att många äldre som kommit till vårt land inte har lärt sig svenska språket eller tappat det på grund av åldersdemens.

Miljöpartiet vill:

w att den geriatriska kompetensen utvecklas.

w att äldre människor med psykiska problem får bättre stöd,

w att hälso- och sjukvårdens anhörigstöd förbättras,

w att flerspråkighet och interkulturella kunskaper ska ses som en merit vid anställning av personal.

Att se människan som en helhet är grundsynen inom Miljöpartiet. Vi vill verka för ett samhälle där ett förebyggande folkhälso-arbete, både vad gäller fysisk och psykisk hälsa, innebär friskare och mer välmående människor och färre sjuka i slutändan.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel