Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Företagare nekar till transportbrott

Rättegången mot den danske företagare, Thorkil Andersen Svendsen, som åtalats för att ha utfört olagliga lastbilstransporter i Sverige genomfördes i går i Västmanlands tingsrätt.

Annons
Linjetrafik eller inte. Så har det polska lastbilarna huvudsakligen kört i Sverige. Ren linjetrafik, som inte kan kallas tillfällig menar åklagare Jens Carlström.

Rättegången har följts med mycket stort intresse av en hel bransch. Man fruktar att svenska åkerier slås ut om utländska åkerier med låg-avlönade chaufförer bakom ratten tillåts fortsätta konkurrera om transport-uppdrag i Sverige.

Åtalet gäller transporter ett polskt åkeri, Frode Laursen Polska som ägs av den åtalade, utfört i åt en rad svenska kunder, bland annat Ica Sverige. Många av transporterna som är föremål för åtal har utgått från Icas centrallager i Hacksta.

Polisen fick under 2009 tips om att många utländska lastbilar trafikerade Hackstaområdet. När misstankarna undersöktes upptäcktes att det polska åkeriet saknade svenskt tillstånd för inrikestransporter.

Åklagaren har av praktiska skäl begränsat åtalet till tiden 8 mars–31 maj 2009 och det berör sex av det polska åkeriets lastbilar.

Den åtalade har medverkat i utredningen och har frivilligt lämnat ifrån sig GPS-uppgifter från lastbilarna.

Polisen har därför kunnat kartlägga lastbilarnas rörelser i detalj under den aktuella perioden.

Lastbilarna har befunnit sig på svenska vägar under nästan varje dag under de tre månaderna. Bara enstaka dagar har fordonen varit i Danmark. Vid vissa tillfällen har lastbilarna återvänt till Sverige samma dag de lämnade landet.

De flesta av transporterna har skett mellan Göteborgsområdet och Mälardalen, framför allt till Västerås och Stockholm. Åklagaren Jens Carlström betecknade hela verksamheten som ren linjetrafik, helt i strid med gällande lag och regelverk (se faktaruta).

– Jag kan svårligen påstå att detta rör sig om transporter av tillfällig karaktär, förklarade Jens Carlström.

Den åtalade företagaren nekade till anklagelserna.

Försvaret menade att transporterna skett inom ramen för gällande regelverk. Advokat Jörgen Sköld påpekade att GPS-uppgifterna ger en bristfällig bild av transporterna. Det framgår till exempel inte var internationella transporter avslutas och påbörjas, inte när cabotage-trafiken inleds och inte heller när lastbilarna kör tomma.

Åklagaren kontrade och framhöll att enligt Vägverkets direktiv, som använs som norm vid en liknande rättegång vid Gällivare tingsrätt, ligger bevisbördan på den som utför transporterna. Den informationen har inte den åtalade lämnat och han kunde heller inte lägga fram några exakta uppgifter under rättegången.

I sin slutplädering hänvisade Jens Carlström till de riktlinjer som EU-kommissionen presenterat. Frågor man ska ställa sig är om transporterna är tillfälliga eller varaktiga, regelbundna eller oregelbundna, systematiska eller styrda av omständigheter, permanenta eller inte. Han menade att allt talar för att det polska åkeriets transporter är i strid med cabotage-regler.

Försvaret vidhöll att transporterna inte varit i strid med EU-kommissionens riktlinjer eller svensk lag.

Dom faller 27 maj.

Cabotage

Utländska åkerier som vill utföra inrikestransporter i Sverige måste ha ett svenskt trafiktillstånd. Då gäller svenska lagar, regler och avtal.

Men det finns ett undantag.

Fordon som har körningar till Sverige får utföra inrikestransporter

av tillfällig karaktär och i begränsad omfattning, detta regleras i de så

kallade cabotagereglerna.

Med begränsad omfattning menas numera att fordonet får utföra tre inrikestransporter under en sjudagarsperiod. Sedan måste fordonet lämna Sverige.

Vid tiden för åtalet gällde att man fick utföra cabotagetrafik i tio dagar under en 30-dagarsperiod.

Åkerier som bryter mot cabotagereglerna riskerar åtal.

Straffet är böter.

Annons