Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Naturskyddsföreningen: Naturen är viktig för oss alla

Ledande företrädare för LRF hävdar att ”grodor bedöms vara viktigare än lantbruk” då det gäller ny vattendom för Mälaren. Ett märkligt och raljant påstående om grodor som snabbt minskar och därför numera är fridlysta.

Då vi vet att många lantbrukare aktivt jobbar med att öka den biologiska mångfalden och minska övergödningen är Sture Johanssons och Per Nyströms utspel så märkligt.

Mälaren har de senaste 100 åren reglerats allt hårdare till gagn för lantbruket och på senare tid även för städer och sjöfart. Det innebär att vattennivån blivit alltmer utjämnad, det vill säga med allt mindre variation mellan hög- och lågvatten beroende på nederbörd och väder.

På grund av väntade klimatförändringar med risk för allt häftigare nederbördsmängder ska en ny vattendom fastställa en ny regleringsmodell.

SMHI har tagit fram flera alternativa modeller och för första gången också en modell som tar hänsyn till naturreservats och arters behov av vattenfluktuationer.

I sitt inlägg hävdar Sture Johansson och Per Nyström att ”ekologin i Mälaren är anpassad efter dagens nivåer”, ett i sak felaktigt påstående då anpassningen ännu pågår och gynnar vass, näckrosor och igenväxning av stränder med buskar och al.

Det förslag LRF ser som ett hot för jordbruket, dock utan att precisera varför och hur, är just en kompromiss. Varken ”naturvårdskonsulter” eller någon annan hävdar att vi skall återgå till Mälarens naturliga variationer. Vad det handlar om är bara att hålla kvar vinterns och vårens nederbörd lite längre. Och varför? För det första just för att det är det ”naturen” och många arter är anpassad till.

Visst är de översvämmade strandängarna vid Asköviken, Engsö, Strömsholm och andra reservat vid Mälaren viktiga för grodor, men det är också internationellt viktiga rastplatser för and- och vadarfåglar och lekplatser för vissa fiskar.

Men inte nog med det, dessa marker som översvämmas av Mälarens diken, bäckar och åar är också våtmarker som fångar upp näringsämnen som annars går ut i Mälaren där de bidrar till övergödningen av Östersjön.

Så frågan är: vad är det för problem för jordbruket med en vattendom som för första gången tar hänsyn till ”naturen”? En reglering som är mer anpassad till de svenska miljömålen Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag samt Minskad övergödning och som gynnar grodor och biologisk mångfald i allmänhet.

Naturskyddsföreningen vill gärna tro att det som är bra för naturen, friluftslivet och turismen runt Mälaren även är bra för det Mälarnära jordbruket.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel