Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

NHR: Bostadsort får inte avgöra tillgången på neurosjukvård

Är det rimligt att yrkesverksamma människor med neurologiska sjukdomar ska behöva flytta för att få träffa en neurolog och erbjudas effektiv behandling som bromsar sjukdomsförloppet och ökar arbetsförmågan? Eller tvingas vänta i flera år för att få komma på återbesök och därmed riskera både försämrad livskvalitet och stora samhällskostnader?

Neurologin har genomgått en oerhört snabb kunskapsutveckling de senaste tio åren. Genombrott inom forskning, diagnostik och behandling har lett till helt nya möjligheter att förebygga och bromsa svåra sjukdomar som stroke, multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. Men ofta saknas tillgång till neurologläkare, som har kunskap om effektiva behandlingar. Neurologbristen i kombination med landstingens trängda ekonomi, med minskande resurser för behandling och rehabilitering, har inneburit att den positiva medicinska utvecklingen inte når dem som bäst behöver den – personer som lever med svåra neurologiska sjukdomar. Västmanland ligger dåligt till i flera avseenden.

Sveriges 300 verksamma neurologer räcker inte till för att möta, diagnosticera, behandla och följa upp de 40 000 människor som årligen insjuknar i stroke, epilepsi, Parkinsons sjukdom eller MS. Än mindre räcker de till för att behandla drygt en halv miljon svenskar som redan lever med neurologisk sjukdom eller skada. Om dagens underdimensionerade neurosjukvård inte rustas upp, riskerar många att slås ut från arbete, drabbas av livslånga funktionsnedsättningar och dö en för tidig död, helt i onödan.

Enligt Socialstyrelsen finns i dag cirka 33 neurologer per miljon invånare i Sverige. Det är hälften av vad en modern neurosjukvård behöver för att kunna leverera kvalificerad vård enligt svenska riktlinjer. Först då kommer vi upp på samma nivå som i våra nordiska grannländer. Situationen i Västmanland är katastrofal. Här arbetar sju neurologer, vilket är hälften av behovet på minst 14.

Västmanland ligger i botten då det gäller antalet MS-patienter som får behandling med bromsmediciner. Vi får ofta höra att bromsmediciner som ges till personer med diagnoser som ALS och MS och symtomdämpande preparat som ges till personer med Parkinsons sjukdom är för dyra. Men vem avgör vad som är en hög kostnad? Vad kostar det att inte behandla med bromsläkemedel?

Vi har medlemmar som efter en tids behandling med bromsmedicin kan parkera både rullstol och lämna sjukskrivning bakom sig för arbete och ett liv med stor livskvalitet. Vad kan vara mer prioriterat än att förhindra eller fördröja svåra funktionsnedsättningar?

Samhällets kostnader kan hållas nere om rätt läkemedel används tidigt i sjukdomsförloppet. Landstingens kostnadsjakt riskerar att krympa positiva samhällsekonomiska effekter.

Svenska medborgare har enligt hälso- och sjukvårdslagen rätt till lika vård oavsett var i landet man bor. Data från Socialstyrelsens kvalitetsregister visar oacceptabelt stora regionala skillnader. Nästan dubbelt så hög procentuell användning av bromsmediciner sker i vissa landsting, jämfört med dem som ligger i botten. Västmanland placerar sig bland de fyra sämsta i Sverige. Statistiken visar också att knappt sju av tio erbjuds bromsmediciner.

Staten måste agera för att garantera tillgång till bromsmediciner. Skapa en lag med statlig ersättningsgaranti, kanske del-finansierad av landstingen, så att de största utgifterna löses för de landsting som relativt sett får de högsta kostnaderna.

Bostadsort får inte avgöra tillgången på neurosjukvård. Nya resurser måste tillföras både i Västmanland och i övriga landet. NHR kräver att antalet neurologer fördubblas, återbesök ska ingå i vårdgarantin, vårdteam införas i hela neurosjukvården samt en rehabiliteringsgaranti införas.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel