Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Normkritik gör att alla barn kan må bra och trivas

Vänsterpartiet i Västerås skriver i en debattartikel den 9 mars att det krävs satsningar på kunskapsutveckling ur jämställdhetssynpunkt och föreslår ett resurscentrum för jämställdhet i Västerås stads skolor. Detta resurscentrum ska ge stöd och kontinuerlig fortbildning i genusfrågor.

Fi Västerås välkomnar förslaget men anser att det är av största vikt att satsningen inte enbart fokuserar på jämställdhet, som handlar om relationen mellan män och kvinnor. Istället bör satsningen på ett resurscentrum handla om att bidra till jämlikhet.

Ordet jämlikhet kommer från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948 och handlar om att alla människor har samma värde och rättigheter.

Fi grundar sin politik på en feministisk analys av hur maktordningar samverkar. Målet för den feministiska politiken är ett samhälle som skapar utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra, oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktionsduglighet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap.

När vi talar om jämlikhet avser vi alla människors lika värde och möjligheter till inflytande. Förskola och skola har en viktig funktion när det gäller att skapa villkor som garanterar alla människors lika värde och möjligheter att använda hela sin potential.

Det ställs idag stora krav på skolan att arbeta för jämlikhet. Utöver skollagens krav på att arbeta med jämställdhet i skolan finns ett tydligt krav på att skolan, utifrån diskrimineringslagen, ska arbeta målinriktat med att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också ha ett förebyggande arbete mot kränkande behandling samt diskriminering och trakasserier.

Detta är bra! Vi vill dock att skolan ska ges tillräckliga resurser och förutsättningar för att kunna uppnå kraven på ett planmässigt arbete för lika villkor.

Fi Västerås anser att Västerås skolor behöver ett kunskapslyft för att kunna utveckla det förebyggande arbetet mot kränkningar i skolan. Vi föreslår att det upprättas ett resurs-centrum för jämlikhet med uppdrag att utbilda, handleda och på olika sätt stötta skolorna i deras likabehandlingsarbete.

Med kunskaper om ett normkritiskt perspektiv kan personalen i skolan ges möjlighet att, istället för att prata om tolerans gentemot utsatta grupper, förstå varför människor diskrimineras och få verktyg att bryta de strukturer som skapar maktobalans i samhället. Med det normkritiska arbetet kan vi få alla elever att känna sig inkluderade, då vad som betraktas som normalt kommer att utmanas och förändras.

När det normkritiska arbetet lyckas har vi en skola där alla barn kan må bra och trivas.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel