Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ny avtappning minskar översvämningsrisken i Mälaren

Av Sven Olof Blomsters insändare framgår att han önskar få en kommentar angående stigande vattennivåer i havet och dess koppling till ökade riskerna för höga vattennivåer i Mälaren. Detta är en fråga som utretts grundligt, bland annat i samband med den tillståndsprövning som Stockholms stad initierade för en ny reglering av Mälaren.

Det kan konstateras att översvämningsriskerna omkring Mälaren redan idag är oacceptabelt höga. Detta beror inte på klimatförändringar utan på att det idag inte är möjligt att tappa ut tillräckligt mycket vatten från Mälaren till havet när det rinner mycket vatten till sjön. I samband med att Slussen i Stockholm byggs om så kommer därför nya och större avtappningskanaler anläggas som tillsammans mer än dubblerar möjligheten att tappa ut vatten från Mälaren från dagens cirka 800 till cirka 2000 kubikmeter per sekund. Med den ökade kapaciteten att tappa ut vatten följer också att Mälarens reglering behöver göras om. Stockholm stad har därför sökt tillstånd för både anläggande av större kanaler i Slussen och en ny reglering av Mälaren. Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 21 januari 2015 ett sådant tillstånd (M2008-14). Då de nya avtappningskanalerna tas i drift år 2022 kommer risken för översvämningar i Mälaren minska avsevärt.

Den globala havsnivån kan enligt de värsta klimatscenarierna stiga 1 meter till år 2100. Den genomsnittliga årliga ökningen av havsnivån är nu ca 3,4 mm/år, med en ökande trend. I Stockholmsområdet så motverkas havsnivåhöjningen av landhöjningen. Denna höjning är ca 5,2 mm per år, vilket innebär att den relativa havsnivån än så länge sjunker i vårt område. SMHI har dock bedömt att den ökande årliga havsnivåhöjningen kan göra att nettoeffekten blir +/- 0 år 2050 och att havets medelnivå i Stockholmsområdet har stigit med cirka 40 cm år 2100, vid en global ökning med 1 meter.

Den nya Slussenanläggningen dimensioneras för en livslängd om 100 år och klimatanpassas för de klimatförändringar som kan förväntas under den perioden. Den ökade avtappningskapaciteten ger ett gott översvämningsskydd de närmaste 50-100 åren för höga tillflöden till Mälaren, men även betydligt bättre förutsättningar att klara stigande havsvattenstånd.

Christer Söderäng, Projekt Slussen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare