Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nya E18 på bro över Västeråsfjärden år 2050

En politiker och en före detta tjänsteman, tidigare verksamma med Västerås stads trafikplanering, har inför framtagandet av en ny kommunövergripande översiktsplan synpunkter på hur staden kan utvecklas på 30-50 års sikt, som en del i Stockholm-Mälardalen.

I ett framtidsscenario med kraftig tillväxt i regionen ser vi Västerås som en viktig plats att arbeta, bo och leva i. Med stor inflyttning och befolkningsökning i regionens städer kan antalet invånare i Västerås om 50 år ha fördubblats. Osäkerheten är förstås stor men prognosen inte otänkbar. I planeringen av framtida infrastruktursatsningar finns anledning att fundera över hur en sådan kraftig regional tillväxt påverkar Västerås.

E18 genom Västerås är redan i dag under vissa tider på dygnet hårt belastad av trafiken. Etableringar som exempelvis på Erikslund, med Ikea i spetsen, ökar behovet av E18:s tillgänglighet och framkomlighet, inte minst för den lokalt baserade trafiken. Både regionens och stadens utveckling kan om 30-40 år ha medfört att stadsmotorvägen genom tätorten inte räcker till. Vi har då en större trafikinfarkt i Västerås som måste lösas.

En framtida trafiklösning är att leda den tunga och omfattande genomfartstrafiken vid sidan om och förbi tätorten. Det betyder behov av en ny sträckning för E18, vilket behöver börja förberedas redan nu. Som jämförelse kan nämnas att marken för nuvarande E18 genom Klockartorpet i Västerås köptes 1939 för att säkra stadens möjligheter att med långsiktig stadsplanering möta nya tider. Markköpet gjordes 40 år innan byggstarten för vägbygget.

Hur ser förutsättningarna ut för ett framtida anläggande av en ny E18 utanför tätorten? I tidigare planering hade mark reserverats i en korridor från Anundshög till söder om Hökåsen och vidare västerut norr om tätorten. I nuvarande planering har dessa tankar lagts åt sidan med hänvisning till att behovet inte finns inom överskådlig tid. Nyare stadsplanering har mer eller mindre tagit bort möjligheterna att väcka den tanken på nytt.

När utvecklingen ändå tvingar fram en ny E18 vill vi peka på ett alternativ att förlägga den söder om tätorten med bland annat en högbro över Västeråsfjärden. Tanken kan verka främmande i dag men det finns ett antal fördelar med alternativet. Viktigt är dock att redan nu reservera mark för en framtida motorvägssträckning i en ny översiktsplan.

Huvudsyftet med en ny sträckning för E18 är att åstadkomma effekter i stadens trafiksystem för ökad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Med en långsiktig trafikplanering stimuleras fortsatt tillväxt och en hållbar utveckling för Västerås. Alternativet med en ny E18 söder om tätorten öppnar också möjligheten för en närmare vägförbindelse till Eskilstuna med alla dess fördelar till regionalt samarbete. Dessutom borde en snabbare järnvägsförbindelse mellan städerna vara möjlig att bygga i samma sträckning.

Vi tror på Västerås som en viktig del i Mälardalsregionen och tar vårt ansvar att påverka planeringen till ett bra liv för kommande generationers västeråsare.

Carl-Johan Ström

Yngve WernerssonVästerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel