Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Om lägre skatt ger mer underhåll eller är bättre för krogarna, borde då inte lägre skatt på byggandet leda till fler bostäder?

Bostadsbyggandet har varit lågt sedan krisen på 1990-talet. Det håller inte i längden. Byggandet måste bli billigare.

Sedan en tid har varningsklockorna ringt om bostadsmarknaden. Det varnas för bubblor, prisfall och höga lån.

I går kom dock ur denna aspekt mer uppmuntrande siffror. Bostadspriserna i januari skulle enligt det samlade bopris-indexet HOX Sverige ha stigit med 4,8 procent. Men det är inte ovanligt att priserna stiger i början på året, så siffrorna bör tas med försiktighet.

De svenska bostadspriserna har stigit kraftigt sedan krisen och prisfallet på1990-talet. Det har varit trevligt för dem som redan ägde en bostad och kunde använda pris-uppgången vid bostadsbyten. De har ökat sin förmögenhet, har kunnat låna på huset eller bostadsrätten för att köpa andra varor och tjänster.

Det har varit desto mindre trevligt för hyresgäster, ungdomar utan kapitalstarka föräldrar eller för nyanlända invandrare och för dem som flyttat från glesbygd med lägre priser till storstäder med högre. De har fått betala dyrt för sina bostäder, ta stora lån eller bo trångt.

Resultatet har blivit kraftigt ökande skulder hos hushållen. Sedan december 2008 har hushållen ökat sina skulder med 438 miljarder kronor, mer än i de flesta andra länder. Eftersom bostäderna samtidigt har ökat i värde och löneutvecklingen har varit god har de flesta klarat de ökande skulderna. Men om det blir lågkonjunktur med ökande arbetslöshet eller bostadspriserna faller markant kan det gå lika illa som i andra länder eller som i Sverige på 1990-talet.

Det finns dock en viktig faktor som talar emot ett prisfall. Det är bostadsbrist i flera av landets större städer och byggandet är på väg ned. Om utbudet av nya bostäder är litet bör priset på en marknad bli högre.

Vi behöver egentligen bygga fler bostäder, inte färre. Bostadsbyggandet föll kraftigt under krisåren och har inte, så när som på något år, återhämtat sig. Men det är dyrt att bygga. Så bostadspriserna behöver vara höga för att byggande ska löna sig. Ett prisfall kan också leda till en skuldkris och stopp för tillväxten.

Detta är egentligen uppochnedvända världen och i längden en ohållbar situation. Byggkostnaderna behöver sänkas för att göra det möjligt att bygga även med lägre bostadspriser. En krasch måste undvikas, men långsamt fallande priser skulle minska skuld-sättning och göra det lättare att komma in på bostadsmarknaden.

Fram till krisåren fanns höga ränte-subventioner. De togs bort och det blev full moms på byggande. Åtgärderna bidrog till att sanera statsfinanserna. Subventionerna ansågs ha lett till att priserna steg mer, byggarna tog ut mer i pris.

Sedan stöden togs bort har bostads-byggandet varit lågt och kostnaderna är alltjämt höga. Regeringen har inlett ett systematiskt arbete för att genom enklare regler, planläggning med mera pressa kostnaderna i byggandet.

Det behövs, men frågan är om det räcker. Regeringen tycks på andra områden tro att lägre skatt eller offentligt stöd inte ökar priserna, utan gör tjänster billigare och mer efterfrågade.

Den sänker krogmomsen för att gynna restauranger och anställda. Den inför rut- och rotavdrag för att göra hushållstjänster och underhåll billigare och mer efterfrågade. Momsen är numera allt annat än enhetlig.

Om lägre skatt ger mer underhåll eller bättre för krogarna, borde då inte lägre skatt på byggandet leda till fler bostäder?