Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ombyggnad av förskolorna i Barkarö förstör den historiska miljön

Kulturella värden är hotade
i Barkarö

Det pågår en beslutsprocess inom kommunen om ombyggnad av förskolorna i Barkarö. Behovet av ökade ytor är befogat, men vi har allvarliga invändningar. Det gäller både platsen och arkitektsförslaget.

Vi hade i juni fem ledande politiker i en träff på plats, där vi framförde våra synpunkter.Vi tyckte oss få viss förståelse för våra tankar och sammanfattade allt i en skrivelse till kommunstyrelsen och berörda nämnder.

Något formellt svar har vi inte fått. Frågan är under beslutshantering. Fastighetsnämnden är positiv till förslaget och frågan går nu till byggnadsnämnden. Alla signaler visar att den beslutande majoriteten inte är påverkbar.

Därför skriver vi denna artikel. De aktuella skolhusen mitt i byn är från 1800-talet och bidrar starkt till den historiska miljön – intill skolkroken där alla vägar från byarna löper samman.

Det är inte första gången som skolhusen hotas. För ett antal år sedan ville kommunen riva de båda byggnaderna helt och förlänga den nuvarande skolans tegelbyggnad. Vi motsatte oss detta, fick gehör och byggnaderna renoverades och fick stå kvar.

Men nu är det dags igen! Vi har liten förståelse för kommunledningens agerande.

Ett snabbt och kortsiktigt beslut verkar överskugga allt. Förslaget innebär höjning av taket på den gamla skolan, takkuporna tas bort och de båda byggnaderna sammanbinds med en fyrkantig låda, som skall rymma matsal och kök. Vi vet inte hur arkitekterna resonerat, men enligt vår uppfattning innebär förslaget ett stilbrott.

Kommunen pratar om att man genomför ortsanalyser. Man analyserar befolkningsutveckling, byggnation och givetvis antal förskolebarn. Självklart borde denna analys göras innan beslut fattas. Det finns ju många planer på fortsatt befolkningsexpansion.

Ett motiv till det aktuella förslaget är att man vill hålla förskoleverksamheten samlad. Man har nyligen stängt en förskola och ytterligare en är på gång.Vad händer om de nu föreslagna ändringarna inte räcker till?

Då är inte förskoleverksamheten samlad, man har raserat historiska värden, bränt en massa pengar och inte uppnått en optimal lösning. Man sitter med skägget i brevlådan.

Trafiksituationen är redan idag kaotisk när barnen lämnas och hämtas. Man stannar och parkerar kors och tvärs, vilket innebär trafikfaror.

Gatorna är smala och möjlighet till breddning föreligger inte. Vad händer om antalet barn fördubblas?

En annan faktor som debatteras bland föräldrarna är lämpligheten att ha en förskola i två plan, med tanke på brandrisken. Ytterligare ett frågetecken är de beräknade kostnaderna.

Sakkunniga vi talat med ifrågasätter kalkylen på 15 miljoner kronor, som skall täcka kraftiga ingrepp i befintliga huskroppar som byggande av kök, toaletter och hissar.

Vi kräver att kommunen anlägger ett mer långsiktigt perspektiv och söker mark inrymmande även för framtida utbyggnader. Vårt förslag är den tomt som kommunen äger mitt emot Lövängsskolan, där man diskuterat att bygga ett flyktingboende som inte längre är aktuellt.

Denna tomt skulle enligt vår uppfattning vara lämpad för ett nytt skolbygge. Det skulle lösa många problem – inklusive trafiksituationen.Där kan också lekytorna utökas i det angränsande skogspartiet. De anses redan i dag för små och svåra att utöka och blir ännu mer ansträngda med fler barn.

Vi kräver alltså en mer samlad, långsiktig och genomtänkt lösning – och respekt för vår gamla sockens historiska och kulturella värden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel