Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

100 miljoner kvinnor!

I hela världen saknas mer än 100 miljoner kvinnor som torde ha dött tidigt på grund av aborter, barnamord eller vanvård. Det är vår plikt att se denna bit av verkligheten och agera för att få till stånd en förändring.

Annons

Tio miljoner flickor saknas i Indien. I en uppsats i den brittiska medicintidskriften The Lancet presenteras en utredning som tyder på att ungefär en halv miljon flickor om året försvinner ur befolkningen redan på fosterstadiet genom aborter. Författarna förmodar att föräldrarna med hjälp av ultraljud tagit reda på fostrets kön. Om detta pågått i ett par decennier kan det ha lett till att omkring tio miljoner flickor försvunnit redan före födseln.

Varför gör man så? Den främsta orsaken är nog att i flera länder i Asien, främst i Indien/Pakistan och i Kina, är det av tradition sonens uppgift att ta hand om föräldrarna när de blir gamla. Ur "pensionssynpunkt" blir därför döttrar av tvivelaktigt värde. Därtill kommer att det i Indien, trots myndig-heternas försök att hindra det, fort-farande förekommer att döttrar måste föra med sig en stor hemgift när de gifts bort. För många föräldrar blir detta förbjudande dyrt. I Kina finns också en urgammal föreställning att avlidna föräldrar råkar illa ut i livet efter detta, om de inte efterlämnat en son som regelbundet besöker deras grav och där utför de riter som tradition och religion före-skriver.

Därför har det länge funnits en tendens att ta sämre hand om unga flickor än om gossebarn. Resultaten kan studeras i befolkningsstatistiken där det i dessa länder saknas ett stort antal flickor. Kvinnounderskottet är påtagligt. Förr i tiden omkom flickorna i många fall genom vanvård. I dag kan man använda modernare metoder som fosterdiagnostik och aborter. I Kina har kommunistpartiet slagit sönder mycket av det gamla religiösa idéarvet men i gengäld har politiken att bara tillåta ett barn per familj säkert försämrat utsikterna för många flickor att nå mogen ålder.

En hel del forskning bedrivs om de försvunna flickorna. Men många ser med ovilja på att man rotar i detta. Ämnet är känsligt. Företeelsen är faktiskt skamlig. Det förstår nog de flesta utan särskild undervisning om vad som är rätt och fel.

Därför är det bra att The Lancet sätter strålkastarljuset på flickaborterna. Det oerhört angeläget att detta blir debatterat även utanför den snäva kretsen av forskare.

Några indiska forskare reagerade snabbt och hävdade att siffran tio miljoner, som hävdats i The Lancet, måste vara överdriven. Kritikerna anser att antalet aborter inte kan ha varit fler än 290 000 per år vilket under ett par decennier skulle betyda 5,8 miljoner saknade flickor.

Man kan förmodligen diskutera i det oändliga om dessa siffror. Men frågans etiska dimension påverkas inte på något avgörande sätt av om det försvunnit

5,8 miljoner eller 10 miljoner flickor genom aborter i Indien. Vilken siffra man än väljer, så är detta ett skakande vittnesbörd om en samhällsordning som måste reformeras, moderniseras och humaniseras.

Författarna i The Lancet hävdar att deras uppskattning är "konservativ" det vill säga försiktig, inte tilltagen i överkant. Dessutom skall man komma ihåg att vad de försöker beräkna är "bara" antalet aborter under den senaste 20-årsperioden. Vidgar man perspektivet något, blir bilden långt mer skrämmande.

Forskare som studerat könsfördelningen från vaggan till graven och som genom jämförelser ringat in var kvinnor är anmärkningsvärt underrepresenterade, har kommit fram till att det i hela världen saknas mer än 100 miljoner kvinnor som torde ha dött tidigt på grund av aborter, barnamord eller

vanvård. Det är en oerhört hög siffra, en skamfläck som vi inte får blunda för.

Hur fördelar sig det anmärkningsvärda kvinnounderskottet geografiskt? Främst handlar det om tre folkrika länder: I Kina fattas 58-64 miljoner unga kvinnor, i Indien är motsvarande siffra 42 miljoner, i Pakistan saknas 6,5 miljoner unga kvinnor.

Det är nedslående att se att även i några av Asiens ekonomiskt mest framgångsrika länder avtecknar sig avsevärda kvinnounderskott av samma slag: Taiwan saknar en miljon unga kvinnor, i Sydkorea fattas 1,6 miljoner och i Singapore finns ett underskott på 100 000 unga kvinnor. I Kina, Indien, Pakistan och Taiwan saknas ungefär 9 procent av de unga kvinnorna. I Kina märks detta bland annat genom att ett stort antal unga män inte kan finna kvinnor att gifta sig med.

Den kände forskaren och nobelprisvinnaren Amartya Sen framhöll redan 1990 att mer än 100 miljoner kvinnor saknas. Det handlar alltså inte om någon alldeles ny upptäckt. Men detta har svårt att sjunka in i världens medvetande. Man kan lätt förstå varför, det är frestande att blunda för det skrämmande. Men det är vår plikt att se denna bit av verkligheten och agera för att få till stånd en förändring.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons