Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

2 miljoner kan dö

Utrikesminister Laila Freivalds ger en falsk bild av omvärldens insatser i Darfur, skriver Pehr Olov Pehrson, ordförande, och Catherine Johnsson, informationsansvarig, i organisationen Läkare utan gränser.

Annons

Krisen i Darfur har på senare tid rönt allt större uppmärksamhet hos världens politiker och massmedier. Trots det har de fruktansvärda förhållanden som råder i regionen inte förbättrats. Situationen blir i stället värre för var dag som går. Men världssamfundet bidar sin tid.

Lidandet i Darfur är omfattande, hjälpinsatserna otillräckliga och våldet systematiskt. Läkare utan gränser och flera andra hjälporganisationer har under lång tid påtalat detta och efterfrågat åtgärder för att säkra den humanitära hjälpen till de drabbade.

Varje dag möter våra team på plats i Darfur kvinnor som våldtagits, män som skottskadats vid Janjawidmilisens attacker och barn som misshandlats när de gått utanför flyktinglägren för att hämta ved. De möter svårt undernärda barn som är i så dåligt tillstånd att de hotas till livet av sjukdomar som mässling, lunginflammation eller diarré. Just nu behandlas 8 000 barn på Läkare utan gränsers näringskliniker och deras familjer får extra matransoner. Vi gör allt vi kan för att lindra nöden, men våra resurser är långt ifrån tillräckliga.

Så ser vardagen ut i Darfur i dag. Ändå anser inte utrikesminister Laila Freivalds att omvärlden har reagerat för långsamt på krisen. Något som ter sig fullkomligt absurt med tanke på att konflikten i Darfur inleddes i februari 2003 och de humanitära behoven har varit allmänt kända sedan åtminstone ett år tillbaka.

Måndagens möte mellan EU:s utrikesministrar resulterade heller inte i några konkreta åtgärder, endast hot om sanktioner. Världssamfundets politiska intresse för Sudan är tämligen begränsat. Få länder verkar hysa någon önskan om att sända trupper till landet för att skydda civilbefolkningen. Samtidigt har länder med uppenbara ekonomiska intressen, som Ryssland och Kina, motverkat en resolution i FN:s säkerhetsråd, vilken skulle medföra sanktioner mot Janjawidmilisen och ett vapenembargo mot Sudan.

Nu försöker istället EU:s utrikesministrar få säkerhetsrådet att anta en resolution om "lämpliga åtgärder" om Sudans regering inte håller vad de lovat och ser till att stoppa Janjawids attacker i Darfur. Vad dessa skulle bestå i är ovisst. EU vill också skicka ett team av experter till Darfur för att stötta Afrikanska unionen (de afrikanska ländernas samarbetsorgan) som försökt få till stånd fredssamtal mellan regimen i Khartoum och rebellerna i Darfur. Hittills utan framgång.

FN bad i sin apell för Sudan 2004 om 764 miljoner USD. I juli i år hade dock endast 201 miljoner USD kommit in från givarländerna. Det fattas alltså 74 procent av vad som behövs för att kunna förhindra ett fortsatt mänskligt lidande i Darfur. FN har dock lovat att en internationell fredsstyrka ska vara på plats vid årsskiftet. Konflikten beräknas i dagsläget ha skördat cirka 50 000 människoliv. Utan skydd kommer åtskilliga fler att falla offer för våldet i Darfur innan årsskiftet.

Omkring 1,2 miljoner människor är i dag på flykt i Darfur. Dubbelt så många har drabbats av konflikten och är i akut behov av mat. Men distributionen av mat är både bristfällig och ojämnt fördelad. Från januari till maj delade FN:s livsmedelsprogram (WFP) ut 30 000 ton mat till internflyktingarna i Darfur. Enligt uppskattningar motsvarade detta endast en tredjedel av behoven. Många flyktingar saknar det kort som ger dem rätt till matransoner från FN. Och de som har turen att äga ett kort har trots detta inte fått någon mat sedan slutet av maj.

Även med den senaste tidens förbättrade matsändningar från WFP befarar Läkare utan gränser att endast hälften av de mest grundläggande matbehoven kommer att tillgodoses under juli månad. Den pågående regnperioden försvårar dessutom transporten av mat och mediciner. Men regnen gör inte bara vägarna svårframkomliga, de ökar också risken för epidemier av kolera och andra vattenburna sjukdomar.

Visserligen har det blivit lättare att få tillträde till Darfur, allt fler hjälporganisationer släpps in. Men behoven är fortfarande akuta. Knappast någon får den vård som civila bör få i en konflikt. Det finns också isolerade platser, dit inga hjälporganisationer når, där läget är katastrofalt. Så många som 2 miljoner människor riskerar nu att dö till följd av brist på skydd, undernäring och sjukdomar som kunnat behandlas om de bara fick tillgång till hälsovård.

Kan Sveriges, EU:s och FN:s insatser mot bakgrund av detta verkligen anses motsvara hjälpbehoven i den värsta humanitära katastrof världen i dag känner till? Laila Freivalds anser det. Vi gör det inte.

PEHR OLOV PEHRSON

CATHERINE JOHNSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons