Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

45 000 västmanlänningar utanför arbetsmarknaden

Annons

En vanlig dag stannar 45 000 västmanlänningar i arbetsför ålder hemma från jobbet. De flesta därför att de är sjuka, arbetslösa eller förtidspensionerade. Det visar en undersökning från TCO.

Detta symboliserar allt för väl det senaste decenniet av socialdemokraternas regeringsinnehav. Trots draghjälp från en god internationell konjunktur är resultatet uselt på många välfärdsområden. I Sverige i dag är drygt en miljon människor i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Ungefär hälften av dem är förtidspensionerade, en tredjedel arbetslösa och resten är sjukskrivna. Detta är ett stort mänskligt slöseri.

TCO:s kartläggning av faktorer som påverkar utanförskap visar att arbetslösheten i Västmanlands län under perioden september 2003 till augusti 2004 var 6,7 procent, vilket var högre än riksgenomsnittet på 6,1 procent. Högst arbetslöshet hade Västerås med 7,8 procent. Bland ungdomar i åldern 20-29 år var 10,7 procent arbetslösa under den aktuella perioden. Motsvarande för riket var 8,7 procent.

För Västmanland är detta nedslående siffror.

Västmanland ligger mitt i Mälardalen och har en viktig plats som motorn i svensk ekonomi. För att skapa fler jobb och ökat välstånd krävs en politik som skapar förutsättningar för små och medelstora företag att utvecklas. Det måste skapas ett företagarklimat som gör att människor vågar ta språnget att starta eget, ta risker, utvidga och nyanställa. För att bryta långtidsarbetslösheten krävs individuella handlingsplaner, kompetenshöjning och tydliga krav på den arbetssökande samtidigt som stöd och incitament ges.

Av TCO:s rapport framgick att bara 29 procent i länet har eftergymnasial utbildning, vilket är lägre än riksgenomsnittet på 33 procent. Forskning har visat att det finns starka samband mellan utbildningsnivå och tillväxt. Ökade satsningar behövs därför på Mälardalens högskola. Men för att ge praktiskt inriktade personer möjlighet att utvecklas behövs även en ny yrkeshögskola. Det är viktigt med tanke på att samhället lider brist på exempelvis kvalificerade hantverkare. Utbildning och forskning är nödvändigt om vi ska kunna ta igen något av den konkurrenskraft vi tappat gentemot omvärlden de senaste 30 åren.

Ohälsotalet i Västmanland, mätt som antal ersatta dagar per försäkrad under ett år, är också högre än riksgenomsnittet. I åldersgruppen 20-29 var antalet ersatta dagar 15,2 medan riket som helhet låg på 12,9 dagar. För att minska ohälsan måste krafttag tas för att minska sjukskrivningar och förtidspensioner, samtidigt som fusk och överutnyttjande måste stävjas. Det kräver ett tydligt patientperspektiv och bättre rehabilitering.

Yrkeslivet krymps idag i båda ändarna; unga kommer in allt senare, äldre lämnar allt tidigare. Men lösningen ligger inte i att de som har jobb arbetar mer. Istället måste arbetslivet utformas så att en människas resurser räcker genom ett helt yrkesliv, och ett arbetsklimat måste skapas som gör att människor känner det stimulerande att komma tillbaka till jobbet. I socialdemokraternas Sverige frodas däremot utanförskapet. Det är tydligt att det efter tio socialdemokratiska regeringsår behövs en ny politik för tillväxt och företagande. En politik som ger människor större inflytande över sitt liv så att ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Torsten Lindström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons