Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

A Porswald (mp): Vässa skatteväxlingsreformen!

2001 påbörjades den gröna skatteväxling som miljöpartiet förespråkat under många år. Under fem år växlades det drygt 17 miljarder kronor, genom sänkta skatter på arbete och höjda miljöskatter.

Annons

Syftet var att det ska löna sig att inte smutsa ner miljön och förstöra det ekologiska systemet, medan de som förstör miljön får betala för de miljökostnader de annars skyfflar över på andra.

Med hjälp av riksdagens utredningstjänst har miljöpartiet undersökt skatteväxlingens effekter på miljö, fördelning och sysselsättning. Skatteväxlingen har varit en miljömässig framgång. Under perioden har koldioxidutsläppen inom sektorn bostäder och service nästan halverats, främst genom att många småhusägare har bytt uppvärmning från olja till biobränslen.

Samtidigt har den totala energianvändningen inom sektorn minskat med tolv terawattimmar. Inom industrisektorn har utsläppen inte förändrats nämnvärt, men å andra sidan har industrin av konkurrensskäl i princip undantagits helt från skatteväxlingen.

Det stora sorgebarnet är transportsektorn, där koldioxidutsläppen envist ökar. I viss mån beror detta på att skattehöjningarna på transportområdet inte varit tillräckligt tuffa. I takt med att medvetenheten om klimatfrågans allvar ökat borde det finnas goda möjligheter att få acceptans för större förändringar på transportområdet.

Fördelningseffekterna av skatteväxlingen har varit progressiva, det vill säga låginkomsttagare har tjänat mer än höginkomsttagare. Klyftorna mellan stad och land har inte ökat, snarare minskat något. Skillnaderna är små, men generellt har hushåll i glesbygdskommuner och befolkningsmässiga småkommuner tjänat mer än hushåll i storstäder och dess förorter.

Sammanfattningsvis finns det en rad lärdomar som vi behöver dra för att ytterligare vässa den gröna skatteväxlingen inför framtiden. De viktigaste är att allvarligt överväga om skatteväxlingen måste ske krona mot krona, där höjda miljöskatter följs av exakt lika stora skattesänkningar. Jag tror att vi behöver fundera på om man i framtiden i stället ska växla höjda miljöskatter mot klimatinvesteringar, till exempel järnvägar.

En tanke med skatteväxlingen har varit att de sänkta arbetsgivaravgifterna skulle kunna skapa fler arbetstillfällen. Miljöpartiets slutsats är dock att de sänkningar som ingått

endast haft marginell påverkan på sysselsättningen.

Sänkningarna av arbetsgivaravgifterna har inte varit tillräckligt stora och i bästa fall resulterat i ett tusental nya arbeten. Ytterligare skattesänkningar på arbete behövs i skatteväxlingsmodellen.

Stabila uppgörelser med tydliga planer för framtida skatteförändringar ger människor en trygghet i att kunna delta aktivt i omställningen. Detta stimulerar också till mer teknikutveckling och investering i klimatteknik.

Den gröna skatteväxlingen är den viktigaste och kanske mest intressanta utvecklingen av skattesystemet någonsin. Genom att bygga på de erfarenheter som finns kan vi vässa reformen ytterligare och vara en inspirationskälla även för andra länder i den nödvändiga klimatomställningen.

Andreas Porswald

miljöpartiet de gröna

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons