Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Accessum: Företag i social ekonomi tar mänskliga hänsyn

De sociala företagen och den sociala ekonomin har en mycket stor och växande uppgift i vårt samhälle! Men vi arbetar under andra förutsättningar än övriga företag.

Annons
Socialt företag. Skribenten presenterar här Accessums arbete för arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Varför? Jo, av den för mig självklara anledningen att vi inom den sociala ekonomin tar mänskliga hänsyn som övriga företag inte i någon större omfattning, verkar ta. Effektivitet, avkastning och aktiekurser bedöms vara viktigare i affärsvärlden.

Accessum är ett Västeråsbaserat socialt företag som arbetar med att besikta och rapportera bristande fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och vi arbetar även med digitalisering av olika material som Foton, ljudband och video.

Självklart måste alla affärsdrivande ¿verksamheter gå med ekonomiskt överskott, men i den sociala ekonomin återinvesterar vi överskottet i verksamheten, bland annat för att vi på Accessum skall kunna erbjuda fler arbets-, praktik- och arbetsträningsplatser för personer med funktionsnedsättning.

I Accessum har 100 procent (alltså ALLA) av de anställda olika funktionsnedsättningar. Då kan man tala om CSR, Corporate Social Responsibility! Detta är en av vårt företags grundbultar, att vi skall försöka hjälpa till med att vårt samhälle och även arbetsmarknaden blir tillgänglig för fler personer med funktionsnedsättning.

Det är i våra ögon en självklar demokratisk rättighet att alla skall få tillgång till alla delar av vårt samhälle. Varför skall inte jag kunna komma in i offentliga lokaler för att det finns trappsteg? Varför skall min kompis behöva gå rakt in i omarkerade glaspartier i en galleria bara för att han har nedsatt syn?

Den fysiska tillgängligheten till samhället är en del av problematiken och en annan är att det saknas många arbetstillfällen, praktikplatser och arbetsträningsmöjligheter för de människor med funktionsnedsättning som vår arbetsmarknad sorterar ut i allt större antal.

Hur ska man kunna komma tillbaka i livet efter en lång sjukskrivning om det inte finns något ställe där man kan börja träna? Hur ska man som ung funktionshindrad få tillfälle att pröva sina vingar om ingen vill ta emot en? Hur ska man som elöverkänslig kunna få prova på om man orkar arbeta om det inte ges tillfälle att göra det i en elsanerad arbetsmiljö?

Företag i den sociala ekonomin är beroende av stöd på olika sätt. Det kan innebära nära samarbete med Arbetsförmedlingen (AF) gällande lönebidrag, trygghetsanställningar eller arbetsplatsanpassningar, men även att vi, av trygghetsskäl för våra anställda, behöver längre avtal med de offentliga aktörerna.

Vi vill också kunna känna oss mer som en jämbördig part med dessa, och detta borde diskuteras närmare och kanske formaliseras på något sätt eftersom vi företag i den sociala ekonomin har samma inriktning i flera mänskliga frågor som stat och kommun har. Alliansen tog upp detta i en debattartikel för någon vecka sedan och det är tankar vi inom Accessum gärna skriver under på. Vi deltar gärna i diskussioner runt detta.

Accessum arbetar alltså hårt för att ge människor med olika funktionsnedsättningar arbete, praktik och arbetsträning. Vi är nu även på väg att med hjälp av AF etablera en praktikplats för en person som är elöverkänslig. För oss är det självklart att försöka anpassa arbetsplatsen efter människan, inte tvärtom!

Varför skall inte alla människor kunna få en möjlighet?

Det är Accessum:s inriktning – att ge människor en chans …

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons