Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Agenda 21: Vi måste skapa hållbara utvecklingsmöjligheter

Annons

Köpcentra i utkanten av städer, i detta fall Västerås, ger arbetstillfällen och ökade intäkter till regionen. Kan vi då skapa hållbara köpcentra?

Förbundet Agenda 21 arbetar för att vår region ska bli oberoende av fossila bränslen år 2015. Då är människors konsumtion och transport av vikt att förändra. Avgörande faktorer är då övergång till förnybar energi och bränslen, minskad energiförbrukning, en kraftig energieffektivisering samt minskade transporter och resor. Är detta förenligt med dagens utveckling av köpcentra?

Både ja och nej. Nej, om vi förutsätter att vi människor fortsätter att öka privatkonsumtionen och inte tar tillvara ny teknik. Ja, om vi är villiga att förändra våra beteenden och attityder. Men även av respekt för

alla människors olika behov och variationer i behov hos samma personer. Det vill säga vi behöver ett varierande utbud av affärer, både stora och välsorterade butiker samtidigt som det finns nära och mindre butiker.

Det är oerhört viktigt att se helheten. Vilka värderingar följer med ett köpcentrum? Vad premierar vi som konsumtenter och företagare? Vid Förbundet Agenda 21:s höststämma fattades beslut om att arbeta med ett nytt målområde - resurseffektivitet.

Vi menar att för att nå en långsiktigt hållbar utveckling krävs det att vi utnyttjar resurser effektivare än idag. Det gäller såväl ekonomiska resurser, som mänskliga resurser och

naturresurser.

Där konsumtion och ett livaktigt näringsliv inte äventyrar miljön eller sker på bekostnad av människors hälsa och livskvalitet i andra delar av världen.

Vid kommunal planering beaktas miljöaspekterna. Det är viktigt att detta görs i ett tidigt skede och ses som en viktig pusselbit. Vid nyetablering och utveckling är det viktigt att hitta smarta lösningar och våga använda ny teknik och

satsa resurser på att skapa hållbara utvecklingsmöjligheter i vårt samhälle.

Att satsa på fler externa köpcentra är väl tveksamt för Västerås som region. Det är viktigt att kollektivtrafik till och från köpcentra är smidig och lättillgänglig, för att skapa förutsättningar för ökat kollektivt resande och ge alla personer möjlighet att besöka köpcentra.

Vi ska inte hindra utvecklingen men den måste vara hållbar (både ekonomiskt, socialt och ekologiskt) och ge oss ett gott samhälle att leva i.

Kenneth Mårtensson

ordförande i Förbundet Agenda 21

i Västmanlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons