Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Agerus: Fokus på prestation - inte rehabilitering

Annons

Vi tar inte ställning till om Socialstyrelsen dragit riktiga slutsatser i sitt förslag till riktlinjer för sjukskrivning vid "utbrändhet".

I stället för vi in ett nytt perspektiv i debatten, hämtat ur 20 års forskning och praktiskt organisationsarbete.

Upplevelsen av att prestera, att "klara av", är ett allmänmänskligt behov som sedan urminnes tider har varit viktigt för vår överlevnad och välbefinnande. Vi känner påtaglig lust efter att till exempel ha målat klart sommarstugan, slutfört rapporten, genomfört det svåra samtalet och så vidare.

Ju oftare vi upplever att vi presterar desto mer positiv självbild får vi. Lustkänslan bidrar på sikt till hälsa. Våra erfarenheter visar också att om vi blir hindrade från att prestera, skapar detta olust och på sikt en negativ självbild. Detta påverkar hälsan negativt. Alltså:

* Prestation är inte en stressfaktor utan snarare en förutsättning för god hälsa och en positiv självupplevelse.

* Det är upplevda hinder för prestationer i vardagen som på sikt är farligt för individens hälsa - inte att ha mycket att göra.

Nyckeln till en sund prestation är att arbetssituationen "laddas" med förutsättningar som vi individuellt kan uppleva som positiva. Vår subjektiva tolkning styr nämligen vårt agerande för att skapa oss en meningsfull och hanterbar tillvaro.

Forskningen visar oss fem viktiga villkor för prestationen. De är vill - engagemang för arbetsuppgiften, vet - information som behövs för denna, kan - kunskap för att utföra den, samt får - befogenheter som stämmer med ansvaret - bör.

När individen upplever samtliga fem villkor uppfyllda i arbetet, ökar hans eller hennes prestation, lust och hälsa.

Att sätta fokus på prestationen kräver en annan syn på ledarskapet än de gängse. Kraven på ledarna i en organisation har blivit mer och mer ohanterliga i och med ständigt ökande förväntningar på vad en "god chef" ska leva upp till. Vi menar inte att verksamhetens krav och mål är förhandlingsbara. Det är däremot alltid prestationens förutsättningar på individ- och gruppnivå - då de är subjektiva.

Dessa måste ständigt vara föremål för dialog och gemensamma åtgärder, vilket förutsätter ledare som avsäger sig sitt tolkningsföreträde och som inte menar sig ha ensamrätt på "sanningen" om arbetssituationen. Därmed kan vi skrota mycket av överkraven på chefernas ledarskap. Fråga dig också i hur hög grad chefer upplever att de har förutsättningar för prestera.

Vi vill se en ständig prestationsutveckling i organisationens alla delar, där alla är med och laddar verksamheten med prestationsvillkor, snarare än ett oganisationsutvecklingsprojekt som endast styrs från strategisk nivå. Vi vet att den verksamhet som utvecklar prestationen utefter de fem villkoren: säkrar en långsiktig, hållbar och sund organisation. Därmed skulle arbetsplatserna som hela tiden tvingas rehabilitera utbrända medarbetare försvinna.

Anders Nordmark

Seniorpartner på Agerus AB

Pär Pettersson

Filosofie doktor och Seniorpartner på Agerus AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons