Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Agnebjer: Tillvarata läkarnas erfarenhet

Västerbottens landsting genomför för närvarande ett omfattande besparingsprojekt för att få ekonomin i balans.

Annons
Primärvården. Den offentliga primärvården har redan i dag brist på specialister i allmänmedicin.

Ett av delprojekten handlar om att utnyttja läkarkompetensen mer effektivt. Föga förvånande har man funnit att läkarna ägnar allt mindre tid åt kärnan i sitt yrke, nämligen mötet med patienten. Alltmer tid ägnas åt administration.

Läkare från olika specialiteter har tillfrågats och själva fått komma med förslag till åtgärder. Till de viktigaste åtgärderna hör att göra något åt dåligt fungerande datasystem. Man bör också bli mer restriktiv med att införa nya rutiner och projekt som tar tid för läkarna.

Hur ser det då ut i Västmanland? Att även Västmanlands landsting går med ekonomiskt underskott är väl känt. Då gäller det verkligen att hushålla med de personella resurserna och öka läkarnas ”produktivitet” utan att göra avkall på kvalitet.

Stick i stäv mot detta händer nu följande:

1. Cosmic, ett dataprogram i huvudsak utformat för slutenvården ska trots hårt motstånd från allmänläkarna införas i primärvården. Alla vet att detta system inte är anpassat för vår verksamhet. Läkarnas produktivitet kommer att minska och inte minst så kommer patientsäkerheten att äventyras. Att i stället låta oss välja ett för primärvården optimalt journalsystem hindrar inte utbyte av viktig medicinsk information mellan vårdgivare eller journalsystem. Detta kommer att bli möjligt när så kallad Nationell Patientöversikt införs. Det har man lyckats med i andra landsting.

2. Programförslaget för primärvårdens utformning från och med 2013 ställer allt större krav på omständiga procedurer och tidskrävande rutiner, formalisering av hur saker och ting ska göras samt deltagande i olika projekt. Programmet genomsyras av en tro på att man genom mätningar och jämförelser kan effektivisera vården utan att ta hänsyn till den ökade administrativa börda som tillkommer. Självklart ska vi utsättas för kontroll och kvalitetsgranskning men man måste starkt ifrågasätta nuvarande metoder och göra en vettig avvägning.

Primärvården i Västmanland framhölls för drygt tio år sedan av dåvarande socialministern Lars Engqvist som ett föredöme för landet. Det rådde en positiv anda i allmänläkarkåren vilket också underlättade rekryteringen av blivande respektive färdiga specialister i allmänmedicin.

Därefter har primärvården successivt monterats ner. Den offentliga primärvården har redan brist på specialister i allmänmedicin, stora pensionsavgångar står för dörren och det finns knappt några sökande till tjänster för blivande specialister.

Det är hög tid för styrande politiker att vända skutan rätt igen. Medverka till att skapa en god arbetsmiljö som är grunden för att lyckas med rekrytering av fler kollegor. Lyssna på och ta tillvara den samlade erfarenhet, kunskap och kompetens som finns hos oss.

Våga fatta beslut som gör det möjligt för oss att i första hand ägna oss åt våra patienter, inte minst de gamla och mest sjuka som kommer att behöva oss i allt större utsträckning.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons