Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Agneta Berliner (fp): Rättvisare trygghetssystem för företagare

Annons

I veckan presenterades för regeringen en utredning med förslag på ett förbättrat, förenklat och mer rättvist trygghetssystem för företagare. Ett av syftena med utredningen är att underlätta och stimulera företagandet i Sverige.

Det finns förhållandevis få företagare i Sverige jämfört med många andra länder. I ett internationellt perspektiv ligger även nyföretagandet i Sverige relativt lågt. Mer än hälften av Sveriges befolkning kan tänka sig att bli företagare, men bara en av tio är det. Sannolikt finns det alltså potential för många nya företag och arbetstillfällen.

Det finns starka skäl att tro att en av orsakerna till det låga företagandet är det svenska socialförsäkringssystemet. Systemet är krångligt, villkoren är allmänt sämre och skyddet svårare att använda för företagare än för den som är anställd.

Företagaren bidrar med skatter och avgifter till trygghetssystemen, men kan inte dra samma nytta av dem som en anställd kan. Egenföretagare får ofta lägre ersättning än anställda vid egen sjukdom och när de vårdar sjuka barn. Det är också svårare för en före detta egenföretagare att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Samma mönster återkommer i praktiskt taget alla offentliga försäkringssystem. Utredningens förslag innebär därför flera angelägna förbättringar och förenklingar som jag välkomnar efter att tidigare ha motionerat i riksdagen om rättvisare socialförsäkringssystem för Sveriges 400000 företagare.

Det är svårt att skapa ett generellt socialförsäkringssystem som även omfattar företagare. Deras inkomster varierar ofta över säsonger och konjunkturer. Vid frånvaro behöver andra kostnader än den egna lönen betalas för att verksamheten ska kunna överleva, till exempel fasta kostnader som lokalhyror, leasingavtal och telefoni. Likaså är företagaren ofta central både för att få in och genomföra kundernas uppdrag - frånvaro minskar orderingång, framtida försäljning och utförande/produktion av befintliga uppdrag/order. De flesta företagare har därför små möjligheter att vara frånvarande.

Därför är ett av utredningens förslag att företagare ska kunna välja att till viss del stå utanför trygghetssystemen. Företagarna kan välja upp till 365 dagars karens i sjukförsäkringen och avgiften reduceras med hänsyn till självriskens längd. Även företagare som driver sina företag som aktiebolag får denna möjlighet.

Företagarnas ersättningar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen föreslås beräknas på taxerad inkomst och räknas upp med hänsyn till löneutvecklingen i landet. Ersättningsärenden kommer, till skillnad mot dagens system, att kunna handläggas utan omfattande utredning - såväl företagare som försäkringskassa får minskad administration.

Ett annat förslag handlar om möjligheten att kombinera barn med företagande. En ensamföretagare eller egenföretagare som är nyckelperson i företaget kan vid vissa tillfällen inte vara frånvarande från arbetet då barnen är sjuka. Därför föreslås att såväl företagare som anställda ska kunna använda sin VAB-peng som betalning för vård av sjukt barn genom köp av hushållsnära tjänst. Detta skulle förhoppningsvis leda till ökad flexibilitet och mindre påfrestning och stress för barn och föräldrar. Utredningen föreslår även en höjning av företagarnas VAB-peng genom att den ska beräknas på samma sätt som för anställda.

Många företagare säger sig avstå från att göra behövliga anställningar med hänsyn bland annat till risken för höga sjuklönekostnader. Ytterligare ett välkommet förslag är därför att alla företag får ersättning genom försäkringskassan för sjuklönekostnader som ligger över en viss nivå. Företag kan på detta sätt budgetera sjuklönerna och skydda sig från oförutsebara kostnader.

Företag som ligger kring normal sjukfrånvaro får ingen ersättning, men vet att skyddet finns om sjukfrånvaron skulle bli hög.

Det är små och medelstora företag som i hög grad kommer att stå för ökningen av arbetstillfällen och tillväxt i Sverige i framtiden. Det är därför viktigt att på många områden göra de förändringar i samhällssystemen som behövs för att underlätta och stimulera småföretagandet. Denna utredning är ett av många steg på den vägen som Alliansen tagit.

Agneta Berliner

riksdagsledamot för Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons