Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Agneta Lejdhamre: En tudelad arbetsmarknad

Idag, den Internationella kvinnodagen, är dagen att begrunda kvinnors och mäns villkor i förhållande till varandra i Sverige och i resten av världen.

Annons

Det är en dag att glädjas över framgångar vad gäller jämställdhet, men också kritiskt reflektera över vad som ännu utgör hinder för jämställdhet.

Själv tänker jag på de ungefär 125 000 filippinska hembiträdena i Hongkong och deras livssituation, i vilken jag fick en inblick under en resa i höstas: låg lön, arbetstid på bortåt 18 timmar per dygn. Eget rum är en sällsynthet. I bästa fall har de en ledig dag i veckan, som de förväntas tillbringa utanför arbetsplatsen, då "deras" familj vill vara för sig själv. Kränkningar och våldtäkter är vardagsmat. Hur kan systemet fortgå?

En del av svaret ligger i att regeringen på Filippinerna inte bemödar sig om att skapa en fungerande arbetsmarknad så att medborgarna kan försörja sig och att den filippinska staten tjänar stora pengar på de administrativa avgifter som fordras för arbete utomlands. När sedan allt fler kvinnor i Hongkong, på grund av eget förvärvsarbete inte orkar/hinner sköta hem och barn och männen inte vet hur man gör/inte vill ta itu med hushållsarbete, bäddar det för stor efterfrågan på billig arbetskraft för hemarbete.

Associationerna går osökt till förslaget om skatteavdrag på hushållsnära tjänster. Förvisso finns skillnader mellan Hongkong och här: ingen kommer sannolikt att behöva slita sig halvt fördärvad; lagstadgade lediga dagar (då de kan städa hemma) kommer inte att ifrågasättas; de anställda kommer inte att misshandlas. Men marknaden för köp av hushållsnära tjänster har även här djupa rötter i kvinnors ökade förvärvsarbete som inte motsvaras av mäns ökade insatser i hemmet. Tudelningen av arbetsmarknaden lämnas intakt såväl här som i Hongkong.

Betydelsen för jämställdhet av denna tudelning visas i utredning efter utredning efter utredning, vilka har slagit fast att en tudelad arbetsmarknad utgör det största hindret för jämställda villkor mellan kvinnor och män i samhället överlag, en tudelning enligt vilken kvinnor slussas till relativt sett lågavlönade arbeten inom vård- och omsorgssektorn medan männens bana snitslas till relativt sett högavlönade yrken inom resten av arbetsmarknaden. I skenet av detta framstår förslaget om skatteavdrag för hushållsnära tjänster som en paradgata för ökad tillströmning till ett kvinnodominerat låglönejobb och bibehållen uppdelad arbetsmarknad.

"Jamen, det är väl bättre att (arbetslösa) kvinnor får ett lågavlönat arbete än inget alls?" Samhällets oförmåga att bereda lika väg för kvinnor som för män ut på en välavlönad arbetsmarknad döljs med detta synsätt genom erbjudande om ett slitigt låglönejobb. "Jamen, andelen svartarbete kommer att minska avsevärt." Problemet med att driva in skattepengar löses på bekostnad av jämställdhet mellan kvinnor och män. "Jamen, eftersom det har varit möjligt att göra skatteavdrag för typiska mansyrken (ROT-avdrag) är det väl inte mer än rätt att kvinnoyrken också premieras via skattesystemet?"

"Någon ambition att få könsuppdelningen på arbetsmarknaden att krackelera finns inte inom synhåll. "Jamen, hjälp i hushållet innebär en oerhörd befrielse för kvinnor som är pressade av dubbelarbete." (Maud Olofsson). Den befrielse som inträder handlar snarast om att kvinnan i familjen befrias från att förhandla om jämställda arbetsinsatser i hemmet och mannen från att ta sin del av ansvaret för hemarbetet.

Gemensamt för de skäl för skattelättnader för hushållsnära tjänster jag har berört är att de syftar till en åtgärd som - i bästa fall - kan bidra till att lösa vissa, lätt igenkända problem allt medan de skyler över ett annat, dessutom med global omfattning, som inte alltid är omedelbart iögonfallande och enkelt att uppfatta som just ett problem: en tudelad arbetsmarknad. Den med avseende på jämställdhet felknäppta knappen fortsätter att vara felknäppt och hotar dessutom att så förbli. Så tänk gärna ett varv till kring detta. Åtminstone idag!

Agneta Lejdhamre

Komminister i Västerås domkyrkoförsamling

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons