Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åke Rullgård: Solvärme hellre än sopförgasning

Den 5 juli frågar Alf Karlman: ”Finns någon forskning om energi som är effektiv?” Detta är en viktig fråga i dessa dagar då Mälar­energi är i färd med att fatta ett ödesdigert beslut om att bygga en gigantisk förgasningsanläggning för sopor i Västerås.

Annons

Inom solvärmeområdet pågår omfattande forskning och färska resultat redovisas i en doktorsavhandling från Uppsala universitet med titeln ”Uppvärmning med solvärme i bostäder” av Magdalena Lundh.

I tidigare inlägg den 19 maj och 1 juni 2009, föreslog jag att Västerås ska satsa på solenergi för uppvärmning av bostäder i stället för att Mälarenergi ska bygga en storskalig förgasningsanläggning. Den nämnda avhandlingen bekräftar de uppgifter som lämnats tidigare:

Energibesparingen för uppvärmning av bostäder kan uppskattas till 40-50 procent av det totala energibehovet med konventionell uppvärmning, som med fjärrvärme från torv eller kol. Men för dagen kan man spara cirka 30 procent på grund av begränsningar i möjlig lagring av värmen från solen.

Det går att utvinna 350 450 kilowattimmar (kWh) per kvadratmeter och år ur solens instrålning

Under 2008 sålde Mälarenergi enligt årsrapporten 1483 gigawattimmar (GWh) för uppvärmning och av denna energi kan alltså cirka 450 GWh sparas genom användning av solenergi. Det finns takyta nog inom det område, cirka 6 500 hektar, av Västerås som tekniska nämnden beslutat såsom tättbebyggt enligt karta i VLT den 5 feb 2009 alstring av dessa 450 GWh från solinstrålningen.

Med solfångare uppnås följande viktiga fördelar:

1. Det sker inga koldioxidutsläpp från solfångare

2. Energin är helt gratis och finns i obegränsad mängd

3. Tekniken för solfångare i för bostadsuppvärmning finns färdig och är väl utprovad

4. Underhållskostnaderna är mycket små.

5. Erforderlig yta för solfångarna finns redan i form av hustak.

6. Inga svårhanterliga restprodukter uppstår vid solvärme. Restprodukter såsom aska som bildas vid sopförgasning är svåra att ta om hand och är mycket farliga för miljön.

7. Solfångarna kan byggas upp successivt med lokal arbetskraft och med inhemska produkter och utan krav på offentlig upphandling vilket krävs för en sopförgasningsanläggning.

8. Kostnaden för solfångare för produktion av 400 GWh per år kan uppskattas till mindre än 0,4 miljarder kronor vilket belopp beräknats efter 8 000 kronor per kW i ett solfångarsystem.

9. Solfångaralternativet kommer som en ytterligare fördel att ge upphov till ett stort antal arbetstillfällen för lokal arbetskraft och, inte minst, att kostnaderna återbetalas på några år i form av gratis energi från solen.

Med tanke på att tillgången på sopor för full drift av den planerade sopförgasningsanläggningen för 200 megawatt (MW) är osäker borde man satsa på utbyggnad av solvärmen och en förgasningsanläggning som har kapacitet att ta hand om de lokalt producerade soporna. Dessa kan transporteras med lastbilar drivna med lokalt producerad biogas.

Anläggningar av den storlek som passar för förgasning av lokala sopor finns redan och satsning på denna storlek av förgasningsanläggning innebär inga tekniska risker.

Det finns ett några risker till med att basera västeråsarnas värme på importerade sopor:

Om det skulle bli vanligt med sopförgasning kommer priset på soporna att öka och tillgången kan även bli knapp och investeringen på 2,4 miljarder kronor för en storskalig sopförgasningsanläggning kan inte förränta sig.

EU har fattat det något tvivelaktiga beslutet att vanliga glödlampor ska fasas ut till förmån för så kallade lågenergilampor som med dagens teknik innehåller kvicksilver. Det kommer då trots förbud om att sådana lampor ska deponeras på visst sätt att förekomma trasiga lampor med kvicksilver

i soporna och det är ofrånkomligt att importerade sopor kommer att innehålla kvicksilver som kommer att ge upphov till kvicksilverföroreningar vid förgasning. Med ett mindre uppsamlingsområde blir problemet naturligtvis mindre.

Det finns uppgifter om att priset för fartygstransporterna på Östersjön kommer att flerfaldigas under de närmaste åren. Detta kommer också att göra kostnaderna för sopimport väsentligt dyrare än transport av kol och torv eftersom transportvolymerna för sopor är tre gånger större än för kol eller torv.

Åke Rullgård

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons