Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åkeriföretagen levererar även sysselsättning

Annons

Alliansen för Sverige skall nu till väljarna leverera den politik som skall få fler människor i arbete. Åkeriföretagen kan, om rätt förutsättningar ges, bistå i detta arbete. Efterfrågan på transporttjänster är hög och det råder brist på chaufförer.

Statens institut för kommunikationsanalys, Sika, pekar på en fortsatt ökning av transportarbetet och då främst godstransporter på väg. Åkerinäringen är en framtidsbransch. Våra kunders krav på snabbhet, säkerhet, kvalitet och inte minst tillgänglighet innebär att transporter via lastbil i någon form konstant ökar. Ytterst är det konsumenternas krav som leder denna utveckling. Vi själva möter denna utmaning med att aktivt ansvara för det egna trafiksäkerhets- och miljöarbetet. Vi utvecklar hållbara transportlösningar, samt investerar i ny fordonsteknik. Kort sagt vi rustar oss för framtiden.

Utöver Sikas prognos som visar ett ökat behov av transporttjänster, så ä r åldersstrukturen inom åkerierna sådan att vi måste ersätta de anställda som går i pension samtidigt som det krävs nyanställningar för att möta den ökande efterfrågan. För att åkeriäringen fortsatt skall vara en framtidsbransch som skall kunna vara med och leverera fler arbetstillfällen behövs:

Bättre och nya vägar - investeringsnivån är alldeles för låg och samhällsekonomiskt lönsamma projekt har inte kommit igång. Vägunderhållet måste förbättras.

Ingen kilometerskatt i Sverige, om det inte införs harmoniserat med övriga Europa. En kilometerskatt måste ersätta andra skatter och får inte innebära ytterligare fördyringar av varor och tjänster som försämrar konkurrensförutsättningarna för svenskt näringsliv.

Minskad miljöpåverkan med teknisk utveckling - inte ökade skatter. Genom bättre fordonsmotorer, alternativa drivmedel och sparsam körning minskar miljöpåverkan. De nya Euro4-motorerna som är obligatoriska i nya lastbilar från den 1 oktober innebär 80-90 procent mindre utsläpp av koloxid, kolväten, kväveoxid och partiklar. Politiker bör stimulera utveckling och nyanskaffning istället för att försöka begränsa trafik och belasta näringslivet med ökade kostnader.

Likhet inför lagen - det ska inte spela någon roll varifrån ett åkeriföretag kommer, om det är svenskt eller utländskt. Idag tas inte böter ut om fordonet är registrerat i ett land utanför Norden.

Harmoniserade ekonomiska villkor - skatt och arbetsgivareavgifter bidrar idag till att svenska åkeriföretag har stora kostnadsnackdelar jämfört med åkeriföretag från andra länder, trots att vi finns på samma internationella marknad.

Krister Söderstam

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons