Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldrevård blir bättre med upphandling

Fram till slutet av förra året har Västerås varit förskonat från allvarliga problem inom äldreomsorgen. Tyvärr gäller detta inte längre. Inte minst problemen på äldreboendet Fatburen har blivit en trist följetong att följa.

Annons

Det finns ingen påvisbar skillnad i kvalitet mellan äldreboenden drivna av kommunala Proaros eller ickekommunala utförare. Hos båda finns exempel på mycket bra boenden men också boenden med brister.

Men en skillnad framstår som mycket tydlig. det är hur utföraren reagerar när brister påtalas.

Ett exempel belyser detta. När äldrenämnden genom sammanträde i AU i början av november första gången behandlade bristerna på Fatburen framkom också allvarliga brister hos ett äldreboende med en icke-kommunal utförare.

Medan den icke- kommunala utföraren på mindre än en vecka åtgärdade merparten av de kvalitetsbrister som äldrenämndens tjänstemän funnit verkar ledningen på Fatburen fortfarande fundera hur de ska reagera på kritik om brister på detta boende.

Dessa utförare reagerar helt olika inför den kritik om brister som framförs.

Ett annat exempel på hur kommunala Proaros tidigare agerat när kritik framförts är att vid ett tillfälle struntade Proaros helt sonika i att komma till möte med äldrenämnden där man ombetts presentera ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med brister. Något liknande har jag aldrig stött på i relationen till ickekommunala utförare.

En förklaring till skillnaden i hur man reagerar kan vara att den ickekommunala utföraren är så rädd om sitt uppdrag att man gör sitt yttersta för att snabbt tillmötesgå synpunkter från äldrenämnden. Proaros, särskilt i de utföraruppdrag man fått utan konkurrensupphandling, inte behöver frukta att uppdraget ska avslutas i förtid.

Är det någon som tror att om det varit en icke-kommunal utförare som haft ansvaret för driften av Fatburen att denna haft kvar uppdraget i dag? Min uppmaning till den som till äventyrs tror detta är att svara på denna debattartikel.

Min slutsats av många års erfarenheter av politiken inom äldreområdet är att ett säkert sätt att säkerställa kvaliteten inom äldreomsorgen är att konkurrensupphandla fler av våra äldreboenden.

De som fått uppdraget i konkurrens, såväl kommunala som ickekommunala utförare, är så måna om att få slutföra uppdraget avtalsperioden ut att de gör sitt yttersta för att svara upp mot äldrenämndens krav.

Ett bra sätt att hantera äldreboenden där brister påvisats är att konkurrensupphandla detta boende. Jag vore glad om denna åsikt delades av de rödgröna partierna i Västerås, men tyvärr tror jag inte det.

Men om väljarna delar min uppfattning att vi kan säkerställa god kvalitet inom äldreomsorgen kan de rösta så att detta blir verklighet redan om ett år.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons