Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla älskar hyresrätten ...

Annons

Under valrörelsen förra hösten var alla partier överens om hyresrättens betydelse för det svenska samhället. Hyresrätten skulle värnas som en boendeform av stor vikt för tillväxten iSverige. Rörligheten på arbetsmarknaden sades vara väsentlig för ökad produktion och produktivitet och hyresrätten underlättade en sådan nödvändig omflyttning. Efter regeringsskiftet har kommunminister Mats Odell, som fått bostadsfrågorna på sin lott, uttalat att bostadsbyggandet behöver trygga, långsiktiga och klara spelregler.

Vad har då hänt sedan dess? Jo den sista resten av direkta subventioner till bostadsbyggandet har tagits bort. Stödet till nyproduktion av mindre hyreslägenheter har avvecklats och nu utgående räntebidrag ska snabbavvecklas under en femårsperiod. En följd av detta har blivit att många bostadsföretag som planerat för hyresrätt har fått lägga dessa projekt på is eller gjort halt och sett om det går att projektera om med annan lägenhetsfördelning och/eller annan upplåtelseform. Så har även skett här i Västerås vad gäller del av Mimers planerade produktion.

Det kan då vara värt att påminna om att när detta produktionsstöd infördes fanns som en motivering att det var en kompensation för det indirekta stöd som via skatteavdrag ges till ägare av småhus och bostadsrättshavare. Nu när räntestöden avvecklas finns inga förslag eller ens antydningar om att rätta till denna skevhet.

Visserligen har taxeringsvärdena för uttag av fastighetsskatt frysts och uttagsprocenten för hyresfastigheter sänkts men samtidigt har andra förändringar gjorts i detta sammanhang som rör såväl ägda småhus som bostadsrätter att summan av kardemumman blir att hyresrätten inte på något sätt har fått några relativa fördelar, snarare tvärtom.

De trygga och långsiktiga spelreglerna för bostadsbyggandet ser ut att bli den marknadsstyrande inverkan på bostadsproduktionen som gällande skatteregler kan ha. Företrädare för de ledande produktionsföretagen har samstämmigt uttalat att det framöver blir bostadsrätten och småhusbyggandet i främst storstadsnära områden som gynnas.

Vad kan hyresgästerna då förvänta sig framöver? Jo, finansdepartementet har i (Fi 2007/764/BO) föreslagit att lagen om allmännyttiga bostadsföretag ska förändras. Tillståndsprövningen vid avyttring av allmännyttans bostäder ska slopas. Därigenom blir det troligen redan från 1 juli i år fritt fram för kommunerna att sälja ut hela eller delar av sitt bostadsbestånd.

Dessutom uppstår frågan vad som händer med resten av Allbolagen. Det har nämligen varit på tapeten att allmännyttans hyresnormerande roll också kan komma att försvinna liksom de utdelningsbegränsningar som finns inskrivna i lagen. Redan nu finns en mängd exempel på hur kommunerna försöker komma runt dessa begränsningar.

För en kommunal bostadsverksamhet som allmänt uppfattas att den bedrivs av samhällsekonomiska och bostadspolitiska skäl rimmar detta illa. Dessa frågor kommer enligt departementet att behandlas först när utredningen om allmännyttans villkor (Dir 2005:116) avlämnar sina förslag.

Vidare har från regeringshåll framhållits det positiva i att äga sin bostad. Det innebär att de hyresgäster som vill ska erbjudas att köpa sina lägenheter. Hittills har den diskussionen rört Stockholmsområdet. Inom Mimers bestånd finns också flera bildade bostadsrättsföreningar som säger sig vilja köpa sina bostäder. En ökad ombildning leder till att antalet hyresrätter ytterligare minskar.

Till detta kan läggas att undersökningar i Stockholmsområdet visar att en ombildning av hyresrätter till bostadsrätter leder till en ökad hyresnivå i kvarvarande hyresbestånd. Utöver detta uttalade Mats Odell så sent som i söndagskvällens Agenda som sin mening att de kommunala bostadsföretagen bör få möjlighet att sälja hyresrätter som ägarlägenheter.

Det vore intressant att veta vad den nya ledningen i Västerås stadshus tycker om dessa förändringar och hur det kommer att påverka nya ägardirektiv till Mimer.

Sammanfattningsvis kan sägas att fagert tal om hyresrättens betydelse som en upplåtelseform av väsentlig betydelse för den svenska samhällsekonomin inte kan åtföljas enbart av åtgärder som i praktisk handling visar på motsatsen.

@Byline - endast namn:Hans Ohlsson

Birger Svensson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons