Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla kan vi hjälpa ensamkommande flyktingbarn

Annons
Färgstarkt vittnesbörd. Ubah Musse har valt att gestalta sin egen erfarenhet som ensamkommande flyktingbarn i en teaterpjäs.foto: Martin Skoog/Riksteatern

Av de mer än 12 000 barn under 18 år som sökt asyl i Sverige de senaste två åren har drygt 4 500 kommit utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare. I avsaknad av familj är de särskilt utsatta. Förutom risken att dödas eller skadas riskerar de att utsättas för olika övergrepp, att tvångsrekryteras som barnsoldat, falla offer för människohandel eller splittras från sin familj.

Västerås kommun har åtagit sig att ta emot 15 ensamkommande flyktingbarn detta år och under 2010 tog kommunen emot fem barn samt en person mellan 18 och 19 år.

Ensamkommande barn och unga är ingen homogen grupp. De är individer med olika bakgrund och erfarenheter i bagaget. En del har kontakt med anhöriga, andra har splittrats från sina familjer innan eller under flykten och vet ibland inte om föräldrar och syskon är vid liv. Gemensamt för alla är en känsla av övergivenhet och ovisshet inför fram-tiden men också längtan.

Ubah Musse har valt att gestalta sin egen erfarenhet i formen av en teaterpjäs. Berättelsen mynnar ut i att hon söker upp och återförenas med det som finns kvar av hennes familj i Somalia – men kanske blir inte mötet precis som hon tänkt sig. Riksteaterns långsiktiga strategi är att presentera berättelser som inte blivit berättade, ett arbete som utgår från ett samhälle som påverkas av migration, demografiska förändringar och de stora språkgrupperna i Sverige.

Oavsett om asylsökande barn får en fristad i Sverige eller utvisas till ett annat EU-land till följd av den så kallade Dublinförordningen, eller till hemlandet, så har de rättigheter. Och de har rätt att komma till tals. Sverige har genom att ansluta sig till FN:s konvention om barnets rättigheter åtagit sig att respektera, skydda och uppfylla barns rättigheter. Att stärka även ensamkommande barns och ungdomars rättigheter är allas vårt ansvar. Teatern utgör här en plattform som öppnar möjligheter att uppmärksamma och debattera frågor kring samhällsansvar lokalt.

På senare år har Röda Korset mött allt fler ensamkommande barn och unga i takt med att antalet som kommit till Sverige och sökt asyl har ökat. Av de behovsstudier Röda Korset har genomfört och de erfarenheter vi har ser vi ett behov av att minska isolering och skapa arenor för möten och gemenskap, inte minst under lov och ledigheter. Vi ser behov av ökad kunskap hos de aktörer i samhället som har i uppdrag att se till att rättigheter och behov tillgodoses. Men vi ser också att när samverkan mellan olika aktörer som har i uppdrag att ansvara för mottagandets olika delar fungerar väl så ökar förutsättningarna för ett kvalitativt mottagande.

Därför stärker Röda Korset sitt arbete för och med ensamkommande barn och unga. Gemensamt vill vi uppmuntra till samverkan mellan alla aktörer i samhället som kan bidra för att säkerställa rättigheter och öka förutsättningar för delaktighet och gemenskap. Tillsammans kan vi verka för att minska känslan av rotlöshet och övergivenhet, lyfta fram barnen och ungdomarnas mod och styrka och ta till vara deras tillgångar och resurser.

Mobilisera alla krafter i kommunen, bjud in ideella föreningar och kulturlivet att medverka i mottagandet!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons