Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla partier: Vi avstyrker federationen med Örebro universitet

Sedan ett par år har kommunerna, näringslivet och landstingen i Mälardalens högskolas region intresserat följt diskussionerna kring en fusion med Örebro universitet.

Annons

Intresset har gällt vilka effekterna som en sådan sammanslagning kan ge för regionen i första hand, men också för den högre utbildningen och forskningen.

När förslaget granskades för ett år sedan kunde det konstateras att effekterna skulle bli ringa, och i vissa avseenden stå i direkt konflikt med att skapa tillväxt, hållbar utveckling, kunskap och nätverk.

Återigen har nu frågan väckts av de berörda högskolerektorerna. Nu med ett förslag om federation, där styrning, administration och ekonomi ska ske från ett håll för de ingående utbildningsorterna Örebro, Västerås och Eskilstuna. Västerås stad avstyrker även denna "mjukare" sammanslagning mellan enbart Mälardalens högskola och Örebro universitet på samma grunder som tidigare.

Mälardalens högskola utgör ett viktigt alternativ i Sverige inom den högre utbildningen. Genom

* närhet mellan lärare och studenter

* stark verksamhet inom teknikområdet

* flerdisciplinär samverkan och närhet mellan grundutbildning och forskning

* tydligt fokus på samverkan och nyttighetsskapande i forskning och utbildning

* profilering på internationellt konkurrenskraftiga forskningsprofiler har högskolan en annan utvecklingsinriktning än vad som präglar de klassiska universiteten. Verksamheten är inte behäftad med de storskalighetsproblem och traditionalism som dessvärre ofta hämmar andra institutioner.

Några exempel på detta är den attraktivitet och flexibilitet som högskolan har inom grundutbildningen, internationellt framstående forskning inom till exempel datateknik och produkt- och processutveckling och den samverkan som sker med globalt och regionalt verksamma företag.

Detta gäller inte minst det långtgående samarbete som högskolan har med ABB och Volvo (VCE). Mälardalens högskola har genom denna inriktning bland samtliga landets universitet och högskolor blivit den femte största när det gäller andelen externfinansierad forskning jämfört med att den är den nittonde i storlek när det gäller statliga forskningsanslag.

Vi tror på en fortsatt utveckling och fördjupning av denna strategi. En satsning som i ännu högre grad också bör prägla de humanistiska, samhällsvetenskapliga och vårdvetenskapliga kunskapsområdena. Vi är medvetna om behovet av samverkan inom akademin, både nationellt och internationellt.

En mindre högskola ska inte satsa på bredden inom till exempel forskning, utan utveckla de miljöer och idéer som finns i och omkring högskolan för att skapa kunskap som är relevant på en global nivå. Här behöver man samarbeta med de bästa forskningsgrupperna. För övriga verksamheter behövs också goda partner för att garantera kvaliteten i utbildningen och för att kunna bygga upp framtida, för samhället, viktiga forskningsområden.

Den regionala utvecklingen pekar dessutom på en allt tätare integration i Mälardalen mellan Stockholm/Uppsala och Västmanland och Södermanland. Arbetspendling och övriga relationer stärker hela tiden Mälardalsområdet.

En ny samverkan bör ske med flera högskolor/universitet i Mälardalen, till exempel Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan och Örebro universitet, och med internationella partner. En sådan samverkan skulle gynna såväl Mälardalens högskola som Västerås.

Elisabeth Unell (m)

Bengt-Åke Nilsson (fp)

Andreas Porswald (mp)

Elisabeth Fridén (kd)

Lars Kallsäby (c)

Ulla Persson (s)

Per Lithammer (v)

Gruppledare i Västerås kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons