Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allan Legnerfält (m): Ha inte så bråttom!

Annons

Inför kommunfullmäktiges i Hallstahammar sammanträde den 27 april 2007 skickades handlingar till ledamöterna i sedvanlig ordning. Bland dessa handlingar fanns kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll paragraf 59 som rörde byggande av ishall i Hallstahammar. Rubriken till paragrafen löd: "Principbeslut avseende uppförande av ishall med mera på Trollebo."

Arbetsutskottet hade inte behandlat ärendet. Affärsuppgörelsen innebar bland annat att Arosmotet AB skulle uppföra en ishall samt att bolaget skall överta driftsansvaret för Trollebo genom ett förvaltningsavtal. Fullmäktige föreslogs besluta:

* att principiellt godkänna presenterad

affärsuppgörelse

* att i huvudsak godkänna upprättade förslag till avtal samt

* att uppdra tekniska nämnden att teckna erforderliga avtal i enlighet med ovanstående principbeslut. Det fanns ytterligare ett antal villkor i uppgörelsen.

När fullmäktiges sammanträde började hade handlingar rörande ishallen kompletterats. Där fanns ett förslag till hyreskontrakt, med ett helt nytt företag, dock inte undertecknat. Företagets namn är Trollebo Fastigheter AB. Detta företag hade inte nämnts tidigare. (Jag deltog inte i sammanträdet, var bortrest.).

Vad är det för ett bolag? Är det bildat, det vill säga en juridisk person? Vilka är stiftare? Vilka sitter i styrelsen? Är det samma ägare som i Arosmotet AB? Om inte, varför?

Enligt affärsuppgörelsen som fanns i kommunfullmäktiges handlingar till sammanträdet är det Arosmotet AB som också skall sköta driften av Trollebo. Varför denna konstruktion med en helt annan driftsansvarig och hyresvärd? Varför denna långa hyrestid på 25 år? Hur ser Hallstahammar och dess ekonomi ut då? Normalt vid tecknandet av nya avtal, brukar hyrestiden som längst vara cirka tio år.

I bilaga 1 p 4 till förslag till hyreskontrakt betalar kommunen under den "första tiden" de verkliga driftkostnaderna. Hur lång är den "första tiden"? En månad? Ett år? I samma bilaga p 7 är skrivet "kommunen/hyresgästen tillförsäkras rätt att tilldelas en aktie ... ". Blir aktien gratis, eller?

Enligt bilaga 5, som beräknar hyran, är inte någon siffra för index angiven. Innebär det att index blir 100 procent, vilket jag har blivit upplyst om? Varför 100 procent? I bifogat avtal mellan kommunen och Trollebo Fastigheter AB skall bolaget förvalta Trollebo IP till en kostnad för kommunen på en miljon kronor per år plus index.

Enligt beräkningar som tagits fram på tekniska kontoret kommer hyreskostnaden för den tänkta avtalskonstruktionen att bli 12-13 miljoner kronor högre jämfört med kommunal drift. Det förutsätter då en låg inflation. Om den blir högre blir också hyreskostnaden väsentligt högre.

När avtalet löper ut om 25 år, äger inte kommunen vare sig ishall eller konstgräsplan. Visserligen kommer det att finnas en optionsklausul, men till vilket pris kommer kommunen då att få köpa komplexet?

Varför hasta fram en sådan här affär, när det rör sig om så stora belopp? Jag är helt övertygad om att kommunfullmäktiges ledamöter på grund av det sätt som handlingarna presenterades, dels till sammanträdet och dels kompletteringen, inte hade möjlighet att under sammanträdet bilda sig en klar uppfattning vad det hela egentligen kommer att innebära. Endast en ledamot, Birgit Henriksson (m), ställde sig tveksam till avtalet. Varför begärde inte oppositionen att ärendet skulle återremitteras för ytterligare beredning? Därmed skulle också de frågetecken som finns kunnat rätas ut.

Det får inte bli en ny affär lik den som gjorde Hallstahammar beryktat för några år sedan.

Allan Legnerfält

Ledamot av kommunfullmäktige i Hallstahammar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons