Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allians för Sverige: Landsbygden är en resurs

Nu presenterar regeringen en helt ny strategi för landsbygdens tillväxt. Dokumentet är ett unikt samlat grepp för att stärka utvecklingskraften och skapa förutsättningar för tillväxt i alla delar av landet.

Annons

Landsbygden är oerhört viktig för hela Sveriges tillväxt. Det finns näringar som tydligt knutna till landsbygden, och som har stor betydelse för Sveriges tillväxt.

Den svenska skogsnäringen har ett årligt produktionsvärde på 200 miljarder kronor och sysselsätter ungefär 100 000 personer. I jordbruket finns 70 000 livskraftiga företag, som tillsammans med livsmedelsindustrin skapar arbete för nästan 120 000 personer. Sammanlagt sysselsätter alltså dessa näringar motsvarande invånarna i två Västerås.

Den mat som står på vårt frukostbord, eller pappret i den tidning du just nu bläddrar i är bara några exempel på produkter som är direkt beroende av att människor bor och verkar på landsbygden.

Landsbygdsstrategin innebär ett tydligt värderingsskifte i synen på landsbygden, den är varken ett museum eller en tärande sektor i svensk ekonomi.

Vi ser landsbygdens möjlighet till utveckling, och att bli en motor i jobbskapande och tillväxt.

Därför har vi valt ett brett anslag i strategin. Vi behandlar det som är en förutsättning för att människor ska kunna bo och arbeta på landsbygden. Tillexempel handlar det om tillgång till poliser, förutsättningar för företagande, infrastruktur och grundläggande service som post och bank.

Vi skriver också om alla de förutsättningar som kan göra landsbygden en stor vinnare. I en tid av omställning kan landsbygderna spela en avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom bland annat satsningar på förnybar energi. Andra områden med stor potential på landsbygden är en ökad turism, den stora mängden mikro- och småföretag och den stora rikedomen på naturresurser.

Arbetet med strategin har pågått länge och den grundas på idéer från en rad olika organisationer runt om i landet. Utan alla åsikter, synpunkter och det engagemang som förmedlats hade resultatet blivit något helt annat. Åsikterna från alla som engagerat sig har varit många och inte alltid överrensstämmande. Men en sak har alla varit tydligt ense om - hela Sverige ska leva.

Under två och ett halvt år har regeringen fattat en rad olika beslut och tagit flera initiativ för att ge landsbygderna bättre förutsättningar för boende och företagande. I landsbygdsprogrammet finns till exempel 35 miljarder kronor som ska stärka landsbygdens konkurrenskraft. Ett annat exempel är de 50 miljoner kronor extra till stöd för kommersiell service och bensinmackar i glesbygd som regeringen har beslutat om.

Regeringen kommer att arbeta vidare med landsbygdsperspektivet integrerat i alla politikområden och tillsätter en arbetsgrupp som kommer att ledas av närings- och jordbruksdepartementen.

På så vis skapas en organisation för en modern och tillväxtinriktad landsbygdspolitik.

Den strategi vi presenterar idag är ett steg på vägen mot en attraktivare landsbygd, där människor vill bo, arbeta och spendera sin fritid. Regeringen kommer att fortsätta att arbeta för bättre förutsättningar, och tillsammans med all den kraft och det engagemang som finns på landsbygden kan vi faktiskt göra skillnad.

Maud Olofsson (c)

Näringsminister

Eskil Erlandsson (c)

Jordbruksminister

Jessica Polfjärd (m)

riksdagsledamot för Västmanlands län

Staffan Anger (m)

riksdagsledamot för Västmanlands län

Agneta Berliner (fp)

riksdagsledamot för Västmanlands län

Jörgen Johansson (c)

riksdagsledamot för Västmanlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons