Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen: Bäckbyhuset en viktig del av staden

Annons
Bäckbyhuset. I Bäckbyhuset finns det, enligt debattörerna, lokalresurser för både skola och föreningsliv. Dessa kan brukas exempelvis för slöjd.foto: scanpix

Utveckla Bäckbyhuset som mötesplats för alla boende och verksamma på Bäckby och Skälby. Det är en viktig pusselbit i ett större utvecklingsarbete av stadsdelen Bäckby.

För oss är det viktigt att Bäckbyhuset blir en levande mötesplats där olika generationer känner sig välkomna. En mötesplats på alla årets dagar och vid olika tider på dagar och kvällar.

Självklart vill vi att nuvarande verksamheter: bibliotek, fritidsgård, idrottshall och föreningslokaler blir kvar i huset och att många nya verksamheter välkomnas. Exempel på nya verksamheter kan vara en mötesplats för äldre, undervisning i svenska för invandrare (SFI), en kommunal musikskola, föreningsliv, en integrationsförskola eller lokaler för olika hemtjänstutförare. För att åstadkomma det har vi i vårt förslag till investeringsbudget avsatt fem miljoner kronor att använda till utveckling av huset.

I dag upptar Bäckbyskolan en stor del av Bäckbyhuset. Vi tror emellertid inte att skolan är avgörande för att huset ska fungera som en samlingsplats för området. Eftersom bara hälften av ungdomarna i högstadieålder på Bäckby och Skälby går på Bäckbyskolan kan sammankopplingen mellan skolan och Bäckbyhuset i stället bidra till känslan av att Bäckbyhuset inte är öppet för alla. Om vi blickar omkring oss kan vi snarare konstatera det finns många goda exempel på stadsdelscentra och mötesplatser som inte är sam-lokaliserade med en skola. I Västerås gäller det både Rönnby och Råby.

En viktig bakgrund till skolförändringarna är att det i Västerås i dag finns cirka 1000 färre elever i årskurs sju till nio än det fanns 2006. För att möta denna utmaning beslutade den rödgröna majoriteten i barn- och ungdomsnämnden i våras att avveckla Hällbyskolan och flytta eleverna i förskoleklass till årskurs fem till Bäckbyskolan samt att flytta Trollbackens elever i årskurs fyra och fem till S:t Ilians skola. De rödgröna försämrar för de yngre eleverna men försämringar ¿innebär endast marginella ekonomiska besparingar. Försämringarna drabbar också RH-klasserna och barn i behov av särskilt stöd.

Vi förespråkar i stället en inriktning där en till två högstadieskolor avvecklas och årskurs sex återgår från placeringen på ¿högstadieskolor till en på låg- och mellan-stadieskolor. Som komplement till det vill vi att några låg- och mellanstadieskolor utvecklas till F-9 skolor. Med en sådan omställning frigörs stora belopp som kan växlas från att bekosta lokaler till att bekosta lärare och undervisning.

Med den bakgrunden förespråkar vi att Bäckbyskolan avvecklas och att Hällbyskolan i stället utvecklas till en F-9 skola för norra Bäckby. På sikt ser vi positivt på F-9 även på Håkantorpsskolan. En skolutveckling som gynnar inkludering.

Med vårt upplägg finns stora möjligheter till samverkan mellan Bäckbyhuset och områdets skolor. I Bäckbyhuset finns nämligen lokalresurser som kan komma såväl skolor som föreningsliv till nytta. Det kan exempelvis handla om slöjd- och/eller hemkunskapssalar som kan samutnyttjas av flera F-9-skolor liksom av pensionärsföreningar och studieförbund.

Genom att se Bäckbyhusets och skolornas utveckling i ett sammanhang kan vi skapa förutsättningar både för utveckling av bra och trygga skolor och för ett levande Bäckbyhus som är en tillgång för alla boende och verksamma på Bäckby och Skälby.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons