Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen: Ett lyft för forskning och innovation

Annons

Alliansen gick till val på att satsa på kunskap, från grundskolan till spetsforskningen. Kunskap är det bästa skydd vi kan ha - både som individer och som nation - när det blåser snålt i ekonomin. Igår presenterade regeringen en forsknings- och innovationsproposition som gäller för åren 2009-2012.

Två grundläggande insikter har varit utgångspunkten för arbetet med propositionen. Den första är att mänsklighetens största utmaningar inte kan hanteras på ett framgångsrikt sätt utan ny kunskap. Det gäller påverkan på klimatet, energikrisen, vattenbristen, den utbredda fattigdomen i delar av världen, följderna av pågående demografiska förändringar, utdragna internationella konflikter och risker för pandemier. Den andra insikten är att i globaliseringens tid måste svensk konkurrenskraft bygga på ett högt kunskapsinnehåll i våra exportprodukter, varför forskning, utveckling och innovation är centrala delar av tillväxtpolitiken.

Propositionen innebär ett historiskt lyft för svensk forskning. Med sina fem miljarder kronor i permanent nivåhöjning år 2009-2012 är den mer än dubbelt så stor som någon av sina föregångare. På fyra år tillförs mer nya pengar än vad socialdemokraterna gjorde på tolv. Satsningen innebär att vi redan nästa år kommer att nå EU:s mål att de offentliga resurserna till forskning och utveckling ska uppgå till minst en procent av BNP.

Av de nya medlen går 1,5 miljarder till direkta anslag till universitet och högskolor. Det ökar lärosätenas möjligheter att själva initiera forskningsprojekt och hävda sin integritet gentemot samarbetspartners. Idag fördelas de direkta anslagen till lärosäten efter en nyckel som mer bygger på historiska skäl än kvalitetsskäl.

De nya medlen kommer att fördelas enligt en ny modell som baseras på kvalitetsutvärderingar. Alla kan inte vara bäst på allt, men genom samarbete och profilering kan också mindre lärosäten nå spetskompetens. För Mälardalens högskola innebär det nya systemet att man tilldelas 9,9 miljoner av de nya medlen 2009-2012, en ökning med drygt 15 procent.

Det statliga stödet till grundforskning har sedan 1940-talet fördelats genom anslag direkt till lärosätena (fakultetsmedel) och genom anslag via forskningsråd (rådsmedel). Nu introducerar vi ett nytt grepp i svensk forskningsfinansiering som vi kallar strategiska satsningar. Dessa kommer att fördelas efter vetenskaplig granskning på samma sätt som rådsmedlen men ha en långsiktighet och storlek som gör att de för lärosätena snarare liknar fakultetsanslagen. Syftet är att möjliggöra för universitet och högskolor att bygga upp forskningscentra av mycket hög internationell kvalitet. Av de totalt fem nya miljarderna som tillförs forskningen i propositionen går 1,8 miljarder till de strategiska områdena. De allra flesta av de forskningsfält som valts ut ligger inom områdena medicin, teknik och klimat.

Sverige är framstående på forskning, men vi är inte lika framstående på att få forskningsresultat att komma till nytta, i form av nya jobb och nya företag. Därför är innovation en viktig del av propositionen. Vi gör det tydligt att samverkan med näringsliv och samhälle samt att nyttiggöra forskning tillhör lärosätenas huvuduppgifter. Att arbeta med samverkan, kommersialisering och innovationsarbete ska räknas som meriter för de forskare som vill göra karriär i akademin.

Vi i Sverige avsätter en större andel av våra samlade resurser till forskning och utveckling än nästan alla andra länder i världen. Vårt land har en fantastisk vetenskapshistoria och vi tillhör fortfarande de ledande forskningsnationerna i världen. Alliansen för den traditionen vidare in i framtiden.

Lars Leijonborg (fp)

högskole- och forskningsminister

Agneta Berliner (fp)

Jessica Polfjärd (m)

Staffan Anger (m)

Jörgen Johansson (c)

riksdagsledamöter för Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons