Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen: Flygplatsen bidrar till Västerås välfärd

Annons

Ulf Hedman argumenterar om att kommunal samhällsutveckling inom ett flertal områden skulle drabbas av en infrastruktursatsning på Hässlö flygplats.

Det är felaktigt att utmåla Hässlö flygplats som den ”stora stygga vargen” och direkt olyckligt! Verkligheten och framtidsutmaningarna för hela Västerås kommun och vår region visar på motsatsen.

Tillväxten förväntas inte avta, utan de kommande tjugo åren bedöms Mälardalsområdets befolkning öka avsevärt. Det är därför viktigt med en bra infrastruktur för människor och gods i både stad och land i hela vår närliggande region.

Denna satsning är dessutom bra för jobb, tillväxt och förbättrar förutsättningar för innovativt företagande och utbildning.

Västerås är med och stärker infrastrukturen i hela landet, genom en väl avvägd och tidsenlig transportmix med alltifrån cykelleder, bil och järnvägar, till hamn och flygplats.

På så sätt skapas förutsättningar för jobb och tillväxt genom fler, snabbare och mer punktliga transporter för människor och gods. Långsiktig vetskap om att kommunen vill ha kvar flygplatsen gör också att ekonomin blir mer stabil och hållbar.

Med en långsiktig målmedveten satsning på flygplatsen skapas förutsättningar för att öka intäkter och pressa kostnader.

Flygplatsens existens är inte helt ensam avgörande för Västerås fortsatta utveckling. Det är transportmixen av färdmedel, med flygplatsen som är viktig och betydelsefull.

Många resor och transporter omfattar flera färdmedel. En godstransport kan inledas med lastbil för vidare färd till terminal där man omlastar till tåg som sedan går vidare till en hamn. Gods och fraktflyg finns på Hässlö och möjliggör varutransporter till när och fjärran.

Personresor kan starta med cykeltur till hållplatsen, sedan bussresa till stationen, en tågresa till en annan ort och till sist en promenad till arbetsplatsen. Alla sätt att resa eller utföra transport behöver samverka.

Betydelsen av ett fungerande samspel mellan användarna och de som står för infrastrukturen på lokal, regional och nationell nivå är viktig och blir än mer betydelsefull i framtiden. Attraktiva transportalternativ krävs så att människor och företag kan välja miljöeffektiva resor och transporter. För flygets del handlar det om att vi arbetar politiskt med att ha luftfartsfrågor med i EU:s handel med utsläppsrätter.

Ett väl fungerande trafiksystem är en förutsättning för att minska utanförskapet i samhället samt för att gynna företagens växtkraft, och därmed jobben i hela Västeråsregionen!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons