Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen har övergivit landsbygdens befolkning

Annons
populär. Vänsterpartiet och Centerpartiet (nedan) skriver om hur de värnar landsbygden.

Vänsterpartiet arbetar för att hela Sverige ska leva. Den kreativitet och handlingskraft som finns bland landsbygdens människor måste tas tillvara.

Det kräver att vi tar hänsyn till hur makt och resurser har fördelats och att vi mobiliserar den utvecklingskraft som finns i hela landet. Landsbygdens förutsättningar måste beaktas och invånarna ges möjlighet att utveckla sina specifika bygder så de kan påverka lokala och regionala utvecklingsfrågor.

Fungerande service och infrastruktur i hela landet är viktigt för en positiv utveckling av landsbygden.

Centerpartiet, som ofta har betraktats som ett landsbygdsparti, har gjort en högersväng av sällan skådat slag och satsar allt mer på att knyta åt sig nyliberala storstadsväljare. Detta har lett till att landsbygden står övergiven i den politik som Alliansen för.

Vänsterpartiets turism-, jordbruks-, miljö- och klimatpolitik är i stället intimt förbunden med utvecklingsmöjligheter för den svenska lands- och skogsbygden. Ökad användning av bioenergi, förädling av skogsråvara, turism, jordbruk och livsmedelsproduktion skapar tillsammans med infrastruktursatsningar förutsättningar för en hållbar utveckling av den svenska landsbygden.

För att ta tillvara den kunskap och det engagemang som finns hos landsbygdens invånare är det viktigt att ha former för samhällsplanering där människor kommer till tals och deras engagemang tas tillvara. Det kan handla om att arbeta tillsammans med företag och lokalt föreningsliv, men också om att föra över beslutsrätt från myndigheter och läns-styrelser till kommunerna.

Att människor själva organiserar sig för en bygds utveckling är positivt och kan ske i många olika former, exempelvis genom byalag, kooperativ, samägda företag, föreningar, utvecklingsbolag eller lokala kreditföreningar.

Små företag är en motor för landsbygden och därför vill Vänsterpartiet förbättra förutsättningarnabland annat genom:

• Slopa sjuklöne- ansvaret för småföretag.

• Införa ett socialförsäkringssystem för företagare så de kan få samma trygghet vid sjukdom och föräldraledighet som anställda.

• Förändra Lagen om offentlig upphandling (LOU) genom att öppna för större möjligheter att upphandla ekologiskt hållbart och när-/lokalproducerat med krav på bra djurskydd.

• Upprätta en nationell livsmedelsstrategi för Sverige då det ur både beredskaps- och hållbarhetsperspektiv är viktigt med ökad lokal produktion av livsmedel.

• Införa forsknings- och utvecklingsstöd för små- och medelstora företag.

• Öka forskning, rådgivning och stöd för energiproduktion från lantbruket.

• Införa ett logistikstöd för att bedriva lanthandel. Stödet ska kompensera sämre geografiskt läge och mindre volymer av varor.

• Underlätta generationsskiften genom en särskild satsning för stöd och information för företagare.

• Utöka statliga medel för hjälp till etablering av drivmedelsmack på landsbygd.

• Arbeta för en fungerande kollektivtrafik på landsbygden. Viktigt för de boende och för besöksnäringen.

Vi måste skapa förutsättningar för en inflyttning till landsbygd och småstäder, men också genomföra åtgärder som gör att människor väljer att stanna kvar. Vänsterpartiet tror på landsbygdens framtid och utveckling.

Benny Sellberg (V) Strömsborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons