Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen: Högskolan måste våga satsa på specialisering

Annons

Det strategiska arbetet vid Mälardalens högskola har de senaste åren präglats av tanken på en sammanslagning med Örebro universitet.

Istället borde högskolans framtid avgöras med riktat fokus på det som stimulerar och utvecklar dess forskning och utbildning. Inte på en organisatorisk storskalighet eller på bli sammankopplad med en universitetsetikett.

Efter att fusionsidén stoppats har högskoleledningen i uppdrag att under 2008 presentera ett förslag till federativt universitet. Dessvärre är dock det allena styrande fortfarande ett samgående med Örebro universitet.

Vi tror inte att Mälardalens högskolas entreprenörsinriktade verksamhet får bäst utvecklingspotential genom att tvingas ihop med Örebro universitet. Vi tror på ett betydligt mer öppet strategiskt arbete. En ordentlig analys av olika samverkansformer och med andra lärosäten kan mycket väl resultera i att helt nya vägar öppnas.

Vägar som bättre skulle gynna studenter, lärare och forskare vid Mälardalens högskola likväl som näringslivet och regionen i stort. Vägar som inte stjäl så mycket tid och kraft från undervisning, forskning och utveckling som ett sammangående. Så länge enbart ett huvudspår tillåts styra analysen, så ges inget utrymme för verkligt alternativa vägar att gå.

Samverkan med det omgivande samhället, näringslivet och mellan personer med olika kompetenser från olika miljöer är nyckeln för framtidens kvalitativa utbildningar och forskningsresultat. Denna samverkan är i mångt och mycket en attitydfråga - och här är Mälardalens högskola idag mycket stark.

Att slå ihop lärosäten med olika attityd och kultur kan snarare stjälpa än hjälpa. Volymtänkande, stordrift och sammanslagning ger knappast heller positiv utveckling i akademiska miljöer - snarare ökar risken för byråkratisering.

En kartläggning av de främsta lärosätena i världen, den så kallade Shanghairankingen, visar att fem av de tio lärosäten som toppar listan har färre än 15000 studenter. Samtliga av de främsta tio lärosätena har färre än 25000 studenter. Shanghairankingen är en rangordning av världens 1000 främsta lärosäten, där de mätkriterier som används bland annat är utbildningarnas kvalitet, kvalitet hos lärare och forskare och forskningsresultat. Störst är inte alltid bäst.

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och chef för Institutet för näringslivsforskning, menar i en intervju i Svenska Dagbladet den 19 augusti 2007 att i dagens redan stora lärosäten kommer forskning oftast i andra hand. Undervisning, administration medmera går före. Henrekson menar att globaliseringen har ökat behovet av att lärosäten är små, specialiserade och målinriktade.

Framtiden för att ett lärosäte ska utvecklas ligger i att profilera och kraftsamla utifrån omvärldens behov och de egna styrkeområdena. Framtiden är att utveckla sin spetskompetens och särart. Att nischa sig.

Mälardalens högskola har genom aktivt samarbete med näringslivet, och fokus på teknik och entreprenörskap, utvecklats till ett innovativt lärosäte med mycket god grundutbildning och kvalificerad spetsforskning. Bara det faktum att en högre andel av studenterna här väljer att starta egna bolag efter examen än på andra ställen i landet, ger anledning att tro på en stark framtid för högskolans egenart.

Inriktningen svarar också väl mot regionens näringsliv både när det gäller samarbetsprojekt och för att utbilda studenter med den kompetens som behövs för företagen.

Mälardalens högskola har hittat sin egen nisch med hög samverkan och specialisering på vissa områden. Vägen framåt för hög-skolan borde vara att slå vakt om de områden där man redan idag är stark och vidareutveckla dessa. Högskolan har sedan länge en god samverkan med lärosäten österut i Stockholm och Uppsala.

Även städerna Västerås och Eskilstuna knyts mer och mer i östlig riktning inom många olika områden. Infrastrukturen byggs ut österut. Mycket skulle vinnas på om även högskolan blickar österut i det strategiska arbete som nu pågår.

Vi anser att Mälardalens högskola har bäst möjligheter att fortsätta utvecklas och bidra till forskning och tillväxt i regionen om den vågar satsa på specialisering i samverkan med flera olika lärosäten i Sverige och utomlands, snarare än genom att gå ihop med ett mer traditionellt inriktat universitet.

Agneta Berliner (fp)

Staffan Anger (m)

Jessica Polfjärd (m)

Jörgen Johansson (c)

riksdagsledamöter för Västmanlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons