Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen klarar inte bostadsbyggandet

Annons

Västerås växer och utvecklas. Från 1995 har staden ökat med cirka 8900 invånare. Sedan år 2000 har Västerås vuxit med i genomsnitt nära 1100 nya in-vånare för varje år. Det visar att Västerås är en attraktiv stad dit människor gärna flyttar.

De nya invånarna ska också ha en bostad. 3 979 nya bostäder har byggts under den tid som vi fått 8900 nya västeråsare. De nya bostäderna är fler än vad som finns i flera av de äldre områdena.

Gideonsberg har 4160 bostäder. Men de nya bostäderna är fler än vad som finns i centrala staden (3573), Bäckby (3555), Jakobsberg/Pettersberg (3505), Önsta-Gryta (3494) och Råby (3309).

Det mesta tyder på att Västerås fortsätter att växa. Blickar vi tio år framåt kan det bli ytterligare cirka 9000-10000 nya västeråsare som ska ha någonstans att bo. För att klara detta behövs cirka 4000-5000 nya bostäder.

Det är också därför som vi inom socialdemokraterna och vänsterpartiet jobbar med att ta fram planer för många olika områden. I nuläget finns det planer för att klara nyproduktionen under två år. Därtill pågår planläggning av Centrala Mälarstranden, Gäddeholm och många flera områden.

Västeråsalliansen med miljöpartiet och de fyra borgerliga partierna kommer inte att klara av att bygga nya bostäder i samma takt som Västerås växer och utvecklas. Detta framgår tydligt av Västeråsalliansens gemensamma debattartikel den 1 mars om småhustomter.

Alliansen skjuter i stället behovet av att bygga 4000-5000 nya bostäder framför sig genom att kräva nya tidskrävande översiktsplaner samtidigt som man säger nej, nej och nej både till att bygga staden inåt och till Gäddeholm.

För att kunna säga nej till Gäddeholm pekar Västeråsalliansen på andra möjliga utbyggnadsområden. På Norra Billsta kan det byggas 40-120 småhus säger de. Det är ett projekt som redan finns med i planeringen. Men restriktioner på grund av kulturmiljö-skyddet gör att alliansens volym är orealistisk, kanske kan det bli hälften.

På Talltorp Östra vill de bygga 40-120 radhus/småhus. Ett bra projekt eftersom det borde gå att bygga hus på Talltorp Östra nu när bullerzonen minskas. Men det är en stor förändring och en fördjupad översiktsplan behövs innan det blir någon detaljplan. En byggnation ligger således minst två-tre år bort i tiden, under förutsättning att det inte blir några överklaganden.

I Barkarö vill alliansen bygga 150-500 småhus. Viss utbyggnad i anslutning till Barkarö är möjlig med stöd i gällande översiktsplan. Längre ut mot Tidövägen äger staden ingen mark. Vet alliansen ens om familjen Cronstedt eller andra markägare vill bygga på sina marker?

Nordöstra Skälby kan rymma 100-250 hus sägs det. En översyn av gällande detaljplan är redan på gång. Sannolikt finns det möjlighet att bygga upp till 100 hus.

Även i Dingtuna, Skultuna och Irsta finns mark för nya småhus. I Irsta finns efterfrågan men så vitt vi vet inte i Dingtuna. I Skultuna kan det byggas ut i mindre etapper när efterfrågan finns.

Ett annat exempel på att vi satsar utanför Västerås tätort är den plan för Kvistberga i södra Tillberga som är ute på samråd, och som kommer till fastighetsnämnden i mars.

Även om vi räknar generöst blir det inte fler än cirka 600-700 nya småhus i de områden som alliansen pekar på, och då finns de flesta utom Talltorp Östra redan med i planeringen. Det är på tok för få. Vi behöver cirka 4000-5000 nya bostäder när Västerås fortsätter att växa i framtiden.

Ska vi få fram tillräckligt många nya bostäder behövs Gäddeholm. Där kommer det att byggas många småhus, men även flerbostadshus. Vårt mål är att 30 procent av de nya bostäderna ska vara hyresrätt. Typiskt nog nämns inte ens ordet flerbostadshus i miljöpartiets och de fyra borgerliga partiernas gemensamma debattartikel.

Britt Sandström

Lars Lithammer

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons