Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen: Landstinget i förändringens tid

Väljarnas dom mot socialdemokraterna blev hård i valet 2006. De förlorade majoriteten efter mer än 80 år i styrande ställning.

Annons
Bättre när det blir bråttom. Akuten får tolv extra miljoner för att säkerställa och ytterligare höja patientsäkerheten, skriver debattörerna.

När vi övertog ansvaret för landstingets ledning visade prognoserna på stora underskott, stora investeringsbehov, eftersatt fastighets-underhåll, brist på styrning, ledning och initiativkraft. Det var ett landsting med mycket stora problem.

Tillsammans har vi, fyra borgerliga partier, varit med och styrt Landstinget Västmanland de senaste fyra åren. Vi har löst problemen med Hebys länsbyte, genomfört stora och nödvändiga lokalsatsningar och byggt nya fastigheter som ny vårdbyggnad och ny rättspsykiatrisk klinik.

Gamla lasarettet har tagits tillvara och utvecklats till ett administrativt centrum. Lönesatsningar har genomförts. Vårdval har införts i primärvården. Miljöfrågorna har lyfts fram. Regelverket kring familjeläkarna har skärpts och mycket mer.

Samtidigt har vi på ett framgångsrikt sätt hanterat effekterna av finanskrisen och den globala lågkonjunkturen, pandemin och annat otyg.

Vårt mål är att Landstinget Västmanland ska vara ett av de främsta landstingen i landet. Det hälsofrämjande arbetet står i centrum. För att nå målet krävs förändringar, omprövningar och en ledning som tar vara på och lyfter verksamheternas resultat.

Vi kommer att fortsätta förändringsarbetet. Det innebär att nya arbetsmetoder införs. Nya tekniska system tas i bruk. Strategiska satsningar genomförs såsom tolv miljoner kronor extra till akuten för att säkerställa och ytterligare höja patientsäkerheten. Operationskapaciteten utökas. Inom vuxenpsykiatrin satsas nu tio miljoner kronor för att bygga upp ett beroendecentrum.

Vi har lagt förslag som innebär att förutsättningarna för dagkirurgiskt centrum i Köping och Västerås utreds. Utredning om att samla de landstingsdrivna familjeläkarmottagningarna i ett av landstinget helägt bolag pågår. Bildandet av Västmanlands specialistoperationer AB utreds i dialog med de opererande verksamheterna i landstinget.

Vi kommer efter utredning att överväga om Kvinnokliniken/mottagningen vid Köpings närsjukhus ska läggas ut på entreprenad.

Särskilda utvecklingsplaner tas fram för alla närsjukhus. Inom familjeläkarverksamheten kommer förslag att läggas om införande av medicinsk revision. Nya och skärpta kvalitetskriterier tas fram.

Kollektivtrafiken kommer att vara högaktuell under de närmaste åren. Elva miljoner kronor extra anslås 2011 till Västmanlands lokaltrafik. Särskilda medel avsätts till projekt Jämställdhet, jämlikhet och hälsa. 20 miljoner kronor per år i fem år avsätts för nödvändiga brandsäkerhetsarbeten. Anslags-ramarna till medicinskteknisk utrustning har också utökats. För investeringar i Sala närsjukhus anslås som en första del 50 miljoner kronor.

Ett betydelsefullt strategiskt beslut som kommer att genomföras, är inrättandet av Landstingets forskningsfond. Tio miljoner kronor avsätts ur 2010 års resultat, nu prognostiserat till 100 miljoner kronor. Det är en första, av flera avsättningar, till forskning under de kommande åren.

Mot oss i valet 2010 står en tomhänt socialdemokrati som vi gärna unnar ytterligare en mandatperiod i opposition.

Landstinget Västmanland behöver en tydlig, erfaren och kompetent ledning. Vi har under innevarande mandatperiod visat att vi besitter de kvalifikationer som landstinget behöver för att klara de framtida utmaningarna.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons