Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen: Ny lag ger bättre och mer utvecklad kollektivtrafik

Annons
Mer långpendling. Ny lag skall göra det lättare att pendla över länsgränserna. foto: alf pergeman

Med ett ökat utbud, tätare turer och bättre service kommer vi få fler människor att åka kollektivt. Det är vår övertygelse när vi nu tillsammans siktar på att få fler människor att resa med kollektivtrafiken. En attraktiv kollektivtrafik förutsätter dock en lagstiftning som gör allt för att underlätta pendlingen och sätter resenären i centrum. Därför är det dags för en ny lagstiftning.

Nya tjänster och erbjudanden är centrala för att fler ska välja att åka kollektivt. Vi ökar nu mångfalden inom kollektivtrafiken genom att den nya lagen tar bort den möjlighet som de regionala trafikhuvudmännen/länstrafikbolagen haft att säga nej till trafikföretag att komma in på marknaden och konkurrera.

Vi vill inte begränsa kollektivtrafiken utan utveckla den och centralt i detta är ett nytt synsätt där all kollektivtrafik ska ses som nyttig. Vi är övertygade om att resultatet innebär att det blir enklare och mer attraktivt att resa kollektivt. Detta ger förutsättningar för en bättre arbetspendling som innebär fortsatt utveckling av alla landets delar samtidigt som vi minskar konjunkturkänsligheten.

Kommuner och landsting är de som är ansvariga för att det finns kollektivtrafik. De ska ha goda möjligheter att erbjuda ett system där man tar hänsyn till helheten eftersom hela resan ska fungera. För att stärka kollektivtrafiken tycker vi att det är rimligt att de strategiska besluten om till exempel utbud, kvalitet och prissättning fattas på politisk nivå. Vi stärker också kraven på att ta fram strategiska planer för kollektivtrafik med den nya lagstiftningen.

Människor pendlar i dag på ett sätt som inte tar hänsyn till länsgränser. Den nya lagen innebär därför förbättrad regional kollektivtrafik över länsgränserna eftersom den restriktion som i dag finns för myndigheterna att organisera länsgränsöverskridande järnvägstrafik avskaffas. Kommuner och landsting ska kunna se till att invånare får en god kollektivtrafik i sin vardag även över länsgräns.

Det här ställer stora krav på den politiska beställarrollen som kommer att bli mer strategisk än vad den är i dag. Därför läggs ansvaret i varje län på en särskild regional kollektivtrafikansvarig myndighet. De nya myndigheterna kommer att ha stor frihet att utveckla kollektivtrafiken regionalt utifrån sina egna specifika förutsättningar.

Kommersiella företag måste ges möjlighet att komplettera den busstrafik som det offentliga erbjuder. Regeringen avskaffar därför den begränsning som hindrat företag att köra buss inom länet. Det har funnits farhågor att detta skulle kunna skada ekonomin för kommuner och landsting.

Vi menar i stället att det är sannolikt att den nyetablerade kommersiella trafiken kommer att komplettera den skattesubventionerade trafiken och kan erbjuda trafik som den offentliga myndigheten valt att inte tillhandahålla.

Du som resenär ska kunna förvänta dig bra, relevant och korrekt information och därför blir de kommersiella kollektivtrafikföretagen skyldiga att lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation. Resenären ska lätt och fritt kunna kombinera olika delar av utbudet på marknaden till just sin hela resa.

Utmaningen att utveckla kollektivtrafiken utifrån de nya förutsättningar som den nya lagstiftningen ger, den står branschens olika aktörer inför. För första gången i modern tid finns det goda förutsättningar för att man ska lyckas ta de steg som krävs. Det beror på att branschen uppträder enat och kraftfullt genom att arbeta tillsammans på nya sätt för resenärernas bästa.

Åsa Torstensson, infrastrukturminister

Anders Knape, ordförande Sveriges kommuner och landsting

Christer G Wennerholm, ordförande Svensk kollektivtrafik

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons