Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen: Patientlotsar och vårdgarantikontor - nya förslag för att få bukt med landstingets vårdköer i Västmanland

För att få bukt med landstingets vårdköer har vi i Alliansen lagt två nya, skarpa förslag.

Annons

Det första är att anställa patientlotsar. En patientlots är en specialutbildad sjuksköterska som följer patienten, lotsar denne till rätt vård, samordnar vårdkontakterna, stöttar patienten och ger bättre förståelse och kunskap när det gäller symtom, sjukdom och behandlingar.

Om de svårast sjuka som kräver mest resurser kommer rätt i vården direkt gynnar det alla patienter och minskar belastningen på hela sjukvården. Stockholms läns landsting permanenterar nu sitt försök med vårdcoacher. Där har resultaten varit goda med färre vårddygn, färre akutbesök och bättre överlevnad för patienterna. Även Östergötland har inlett ett pilotprojekt genom att anställa sex sjuksköterskor särskilt för ändamålet.

Vi anser att Landstinget Västmanland bör ta efter de goda exemplen. Förslagsvis kan fem specialistsjuksköterskor anställas under en försöksperiod, som sedan utvärderas för att kontrollera om de avsedda effekterna med bland annat färre vårddygn och färre akutbesök uppnåtts.

Vårt andra förslag är att inrätta ett vårdgarantikontor. Inom Landstinget Västmanland finns i dag inget centralt kökansli, som kan samordna arbetet med att hjälpa patienter att hitta andra vårdgivare. I stället är det personalen på respektive klinik som, vid sidan av att ge vård till behövande patienter, också ska ägna tid åt denna administration. Trots stenhårt arbete från duktig personal, leder denna ”bisyssla” till att viktig patienttid istället läggs på tidsödande administration.

Därför vill vi inrätta ett särskilt vårdgarantikontor vid Landstinget Västmanland med samlad kompetens och resurser. Vårdgarantikontorets syfte är att hitta vårdgivare för de patienter där Landstinget Västmanland inte kan uppfylla vårdgarantin inom ramen för den egna verksamheten. Vi är övertygade om att en sådan lösning är bra både för patienter och personal och att denna åtgärd i längden ger bättre förutsättningar för Landstinget Västmanland att uppfylla vårdgarantin. På så sätt tar vi steg mot vårt mål att bli ett köfritt landsting.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons