Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen: Ridcenter kan skydda Badelunda

Ola Wässman har i ett debattinlägg den 1 april kritiserat planerna på att flytta Hamre ridcenter till ett nytt läge vid Tortunavägen väster om Badelundaåsen.

Annons

Vår bedömning är att Hamre ridcenter behöver byggas om för att anpassa stallutrymmena efter de nya reglerna vad gäller djurskydd. Samtidigt ligger ridcentret på mycket eftertraktad

bostadsmark. Staden växer och behovet av småhustomter ligger runt 200 hus per år. Många västeråsare vill bo nära Mälaren och efterfrågan på småhustomter är stor. För Hamre ridcenter skulle en flytt innebära att alla delar i ridskolan kan hamna under ett tak, i stället för att ligga utspridda. Det skulle även innebära att personalen finns mer tillgänglig och det ökar säkerheten. Att flytta Hamre ridcenter ligger därför rätt i tiden.

Ett antal kriterier har tagits fram inför en ny lokalisering, såsom avstånd till sammanhållande bebyggelse, att staden äger marken, att området är tio hektar stort, god möjlighet till bussförbindelse och att det ska vara på östra sidan av staden för att kunna behålla sitt upptagningsområde. Ett antal möjliga lägen har tagits fram men ett efter ett har de strukits från listan bland annat för att de ligger inom vattenskyddsområde, ligger för nära bebyggelse eller att allmänna kommunikationer skulle bli för krångligt att få till.

Ett av de starkaste förslagen är att flytta Hamre ridcenter till ett område väster om Badelundaåsen. Området ligger även det inom ett riksintresse för kulturmiljövården men med en del åtgärder kan det fungera, såsom ridförbud på åsen. Att en arkeologisk undersökning av åkermarken måste göras innan projektering, är självklart.

En etablering av åkerlandskapet med planerade hästhagar med mera är ett sätt att bevara den kulturhistoriska miljön från att bli utbyggd. Anläggningen kan arkitektoniskt ritas så att den smälter in i miljön som en modern lantbruksvy och den kommer att bli lika stor som idag. Det skulle även skydda området mot andra framtida önskemål om etablering av bostäder eller kommersiella verksamheter, vilket skulle vara ett sämre alternativ för Badelundaområdet och kulturmiljövården när staden växer.

Vid en eventuell flytt till väster om Badelundaåsen kommer bil- och kollektivtrafiksituationen att ses över. Det finns god möjlighet att förlänga befintlig busslinje, det finns bil-, cykel- och gångvägar, samt samordningsvinster med Brandthovda IP när det gäller parkering.

En eventuell flytt av Hamre ridcenter har inget med Västerås ridskola att göra. Det är två skilda ideella föreningar. De har olika upptagningsområden. För Västerås ridskola finns det inga planer, varken från föreningen eller från Rocklunda arenabolag på att flytta den från området.

I samband med beslut om försäljning av Rocklunda fattades också ett beslut om att området skall inkludera en ridanläggning. Det är viktigt för alla ungdomar som är engagerade i ridsporten (främst tjejer) att ridanläggningarna är tillgängliga och då behövs både Västerås ridskola på Rocklundaområdet och Hamre ridcenter på öster.

Ska en flytt till väster om Badelundaåsen bli aktuell måste sikten mot åsen kunna behållas. Anläggningen får inte ha en alltför framträdande position i landskapet. Vidare måste åsen skyddas från onödigt slitage och vara tillgänglig för alla. Framför allt måste det vara en bra lösning för så väl Hamre ridcenter som Badelundaåsen och Anundshög. Här behöver vi gemensamt diskutera och kommunicera för att få en så bra lösning som möjligt.

Elisabeth Unell (m)

Bengt-Åke Nilsson (fp)

Elisabet Fridén (kd)

Lars Kallsäby (c)

Andreas Porswald (mp)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons