Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen: Socialdemokraterna saknar åtgärder mot arbetslösheten

Annons

De socialdemokratiska företrädarna angriper den 20 april regeringens jobb-politik. Om det finns ett samlat rödgrönt alternativ återstår att se, inte minst med tanke på deras olika syn på skatter och ekonomisk politik. Allians-regeringen har som sin prioritet arbetsmarknadsfrågor och utbildningsfrågor.

Vårpropositionen är endast en reviderad budget och bland annat aviserades förstärkningar till Västra Götalandsregionen för att öka beredskapen kring dem som riskerar stå utan arbete. I paketet finns också ökade resurser till yrkes-utbildningar inom vuxen-utbildningen. Dessa resurser öppnar samtidigt upp för Västerås och Västmanland att också vara med i en andra omgång.

De satsningar som görs på utbildning är viktiga, så också satsningen på Yrkeshögskolan. Arbetsförmedlingen har fått ett stort anslag för att upprätthålla en beredskap och det finns olika orsaker varför resurserna inte går åt. En teori är att arbetslösheten varit lägre än förväntad, en annan är att vissa satsningar inte går åt eftersom det är svårt att locka till sig ungdomar att skriva in sig. Detta gäller Folkhögskolesatsningen som vi genomför så att fler ungdomar kan läsa in en gymnasieutbildning.

Arbetsförmedlingen och kommunens insatser är ett erbjudande, ytterst har den enskilde ansvar att delta. I Västerås har utbudet av kommunala insatser och statens förstärkningar inom vuxenutbildningen säkrat att ingen enskild nekas insats, stöd, vägledning eller en yrkesutbildning.

Den andra utmaningen är att se till att offentliga och det privata näringslivet anställer de sökande. Det är inget som regeringen kan tvinga fram, utan endast stimulera genom subventioner, sänkta arbetsgivaravgifter med mera. Ska vi på sikt säkra kompetensen kan vi inte gå tillbaka till den socialdemokratiska gymnasiepolitiken.

Dessutom vill vi införa kortare yrkeskurser på gymnasiet så fler unga snabbare kan komma ut i arbete. Vi är angelägna om att Arbets-förmedlingens resurser används bättre och vi är öppna för att mer destineras till utbildnings-insatser och yrkeshögskoleutbildningar som visat sig vara mycket effektiva.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons