Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen: Tillsammans tar vi ansvar

Annons
På rätt spår. Regeringen satsar fem miljarder på bättre järnvägar och vägar. Det är en viktig pusselbit i arbetslinjen, skriver debattörerna.foto: scanpix

När det stormar i världsekonomin så slår det hårt mot ett litet land som Sverige. Det innebär inte minst att utrymmet för reformer minskar framöver. Samtidigt som vi måste ha fortsatt ordning och reda i statsfinanserna så måste vi också bygga för framtiden, nu mer än någonsin.

Därför har regeringen fyra utgångspunkter i höstbudgeten som presenterades i tisdags:

w Slå vakt om jobben

För att säkra både välfärden och ekonomin måste jobben stå i centrum. Arbetslinjen är den främsta och viktigaste prioriteringen för Alliansen. En av de grupper som i dag står längst ifrån arbetsmarknaden är ungdomar. För att förebygga ungdomsarbetslösheten satsar regeringen bland annat på att sänka restaurangmomsen. För många unga är restaurangbranschen ett första steg in på arbetsmarknaden – det är därför viktigt att stimulera arbetstillfällen just här.

Vi föreslår också att reglerna för försörjningsstöd förbättras. För den som går frånförsörjningsstöd till arbete i dag dras en krona av för varje krona som tjänas. Det gör att det är olönsamt för många att börja arbeta. Vi vill att en del av arbetsinkomsten inte ska räknas så att det blir både enkelt och lönsamt att gå från bidrag till arbete.

w Fortsatta satsningar på välfärd

Regeringen föreslår också flera åtgärder för att värna välfärdsverksamheterna under skuldkrisen. Det handlar bland annat om bättre kvalitet, tillgänglighet, valfrihet i sjukvården och omsorgen, ett antal förbättringar i sjukförsäkringsreformen samt höjda bostads-bidrag för barnfamiljer och höjt bostadstillägg för pensionärer.

w Ett robust finansiellt system

Turbulensen på finansmarknaden har visat på brister i reglering och tillsyn. Det är allvarligt eftersom det slår mot jobb och tillväxt. Inriktningen i Alliansens politik är därför fortsatt att stabiliteten i det finansiella systemet ska säkras så att skattebetalarnas intressen inte äventyras – bland annat genom att fördela ytterligare resurser till övervakningen av finansmarknaderna och se till att våra banker står bättre rustade inför kommande kriser.

w En mer välfungerande ekonomi med varaktigt högre tillväxt

Utbildning är grundläggande för att Sverige ska stå sig i den ökande internationella konkurrensen. För att höja kvaliteten i skolan tar nu regeringen sitt ansvar för att höja läraryrkets status, genom att i skollagen skriva in nya karriärsteg inom grund- och gymnasieskolan.

Regeringen satsar också fem miljarder på bättre järnvägar och vägar. Det är en viktig pusselbit i arbetslinjen. Fler ska kunna arbeta och fler ska få det lättare att ta sig till arbetet.

För att förbättra svenska företags möjlig-heter att rekrytera expertis från andra länder gör vi det samtidigt lättare att anställa utländska experter. Därmed blir det också enklare för företag att förlägga forskning och huvudkontor i Sverige.

Genom att utgå från dessa fyra punkter tar vi i Alliansen ansvar för att Sverige håller ihop och står starkt ekonomiskt – både i dag och i framtiden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons