Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen: Vi tar vårt ansvar men parterna behöver ta sitt

Annons

Det är en allvarlig situation som Sverige befinner sig i. Som litet exportberoende land slår fallande internationella marknader hårt mot våra företag och i slutändan vår arbetsmarknad. För att stärka Sveriges ställning i lågkonjunkturen har Alliansregeringen presenterat en förstärkning på 23 miljarder kronor för jobb och omställning på tre år.

I stora drag handlar det om att vässa och förstärka arbetsmarknadspolitiken samt förbättra efterfrågan inom byggsektorn. Detta utöver de extra 32 miljarder kronor som redan satsats i den ordinarie statsbudgeten för 2009. Alla regeringens insatser syftar till att skapa tillväxt både på kort och lång sikt.

Vi tror inte att en hälsosam ekonomisk politik bygger på att försöka skapa efterfrågan som inte har funnits förut. Men genom att stimulera vissa områden i samhället kan effekterna av krisen mildras. Det leder i sin tur till att återhämtningen kommer fortare när krisen väl är över.

Arbetsförmedlingen har fått närmare 3 miljarder kronor för att förstärka sin matchningsverksamhet, vilket betyder att förutsättningarna förbättras för att individanpassa verksamheten. Utöver detta ökar vi volymerna av arbetspraktik och inför praktisk kompetensutveckling för dem som redan har arbetslivserfarenhet. Nedsättningen av arbetsgivareavgiften i nystartsjobben innebär att arbetsgivarens lönekostnader kommer att minska med ungefär hälften.

Efterfrågan på personer som står utanför arbetsmarknaden kommer därmed att öka, och vi beräknar att det kommer leda till 4700 fler nystartsjobb bara under 2009. Fler platser kommer att skapas både inom yrkeshögskolan och den yrkesinriktade vuxenutbildningen. För att uppmuntra fler att utbilda sig kommer möjligheten att få det högre bidraget i studiestödet att utökas.

Sammanlagt handlar det om en satsning på cirka 2,8 miljarder kronor. Redan i budgetpropositionen presenterade regeringen 8 miljarder kronor på infrastruktursatsningar för 2009 och 2010. För att både skapa jobb på kort sikt genom drift och underhållsarbeten, och skapa tillväxt på längre sikt, läggs nu en extra miljard till satsningen.

Utöver detta tillkommer "fordonspaketet" på 28 miljarder som omfattar forskning och utveckling, överbryggningslån och generell finansiering genom Europeiska investeringsbanken.

Mycket har gjorts för att på olika sätt stärka situationen för våra företag. Svensk Exportkredit har beviljats en låneram på 100 miljarder kronor och kreditgarantierna höjs med runt 150 miljarder samtidigt som det egna kapitalet stärkts med 3 miljarder. ALMI har fått 2 miljarder kronor för utökad utlåning till företagen för att stötta de små och medelstora företagens behov av pengar och på så sätt även säkra jobben.

På lång sikt är givetvis även Alliansens nyligen gjorda energiöverenskommelse av godo för företagen och jobben i Västmanland. Något som vi uppfattar uppskattas av många av era medlemmar. Svensk industri behöver tillgång till bra elförsörjning. Därutöver kommer flera av våra västmanländska företag sannolikt gynnas ytterligare av de energisatsningar som kommer att göras, eftersom de har sin verksamhet inom energisektorn.

Alliansens arbetslinje med jobbskatteavdraget innebär för Västmanlands del drygt 1,6 miljarder kronor om året för löntagarna i reda pengar - vilket givetvis på ett markant sätt stärker köpkraften hos hushållen.

Även om Riksbanken är en fristående institution förtjänas i sammanhanget att nämnas den unika räntesänkning som Riksbanken gjort, och som på ett mycket tydligt sätt stärker företagen och har en positiv effekt för jobben.

Både vi riksdagsledamöter och regeringen följer utvecklingen mycket noga för att se om nya åtgärder visar sig nödvändiga. Exempelvis håller vi just nu på att se över den ekonomiska situationen för kommuner och landsting. Vi vill poängtera att även arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar bredvid statens. Arbetsgivare och fack har möjligheter att gemensamt finna lösningar på mycket av det ni efterfrågar i ett brev. Vi har exempelvis sett det genom ett av era medlemsförbund, IF Metall, har kommit överens om arbetstidsförkortning och utbildning med arbetsgivarna.

Agneta Berliner (FP)

Jessica Polfjärd (M)

Staffan Anger (M)

Jörgen Johansson (C)

Alliansriksdagsledamöter från Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons