Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansens riksdagsledamöter: Alla har rätt till god tandvård

Annons

Alliansen genomför nu en tandvårdsreform och infriar löftet om en stor satsning på våra tänder. Den 1 juli kommer dagens bristfälliga tandvårdssystem att ersättas med ett nytt. Alliansen fördubblar även det statliga stödet till tandvården, från tre till sex miljarder kronor.

Sverige är ett av de länder i Europa som haft högst kostnadsutveckling på tandvården under 2000-talet. Varje år avstår över en miljon människor i landet helt eller delvis från tandvård. Det främsta skälet är att det upplevs som för dyrt att gå till tandläkaren. Särskilt oroande är att så många unga vuxna helt låter bli att gå till tandläkaren. De kanske inte har problem idag, men utan regelbundna besök hos tandvården riskerar de att på sikt få stora svårigheter med sina tänder.

Den som har stora tandproblem och behöver omfattande behandling tvingas idag betala stora summor ur egen ficka. Dessa kostnader kan vara svåra att förutse och kan innebära ett hårt slag för familjens ekonomi. Socialdemokraterna har i många år talat om att tänderna håller på att bli en klassfråga, men har ändå inte gjort något åt problemet. Det högkostnadsskydd som förra regeringen införde för pensionärer har fungerat dåligt. Det finns oroande tecken på att 60-åringar i behov av tandvård väntar med behandling till efter 65-årsdagen av ekonomiska skäl. Stödets nuvarande utformning leder också till den orimliga konsekvensen att det blir billigare för den äldre att dra ut en tand och ersätta den med konstgjord, istället för att laga den.

Alliansens tandvårdsreform består av två delar. För det första inför vi en tandvårdscheck, för att fler ska besöka sin tandläkare regelbundet. Alla vuxna kommer att få ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök på 300 kronor vartannat år. De grupper som besöker tandvården mest sällan, de unga mellan 20 och 29 år och de äldre över 75 år, får dubbelt belopp, det vill säga 600 kronor.

För att man snabbt ska kunna jämföra olika aktörer och få tillgång till kontaktinformation upprättas en informationssida på nätet för att förenkla för vårdtagaren att hitta en tandläkare som passar just honom eller henne. Vårdgivarens administration ska även förenklas, exempelvis ska uppgiftslämnandet till Försäkringskassan underlättas genom förbättrat IT-stöd. Stödinsatserna från Försäkringskassan ska också förbättras, vilket frigör resurser som kommer vårdtagaren till del.

Den andra delen av reformen är ett skydd mot höga kostnader. Höga tandvårdskostnader drabbar de flesta av oss någon eller

några gånger i livet. Om det handlar om stora problem kan räkningen hamna på tiotusentals kronor, något som många har svårt att betala, framför allt om problemen uppstår plötsligt. Alliansens högkostnadsskydd innebär att patienten bara behöver betala halva kostnaden vid belopp mellan 3000 och 15000 kronor. För de riktigt höga kostnaderna, från 15 000 kronor och uppåt, behöver patienten endast betala 15 procent av kostnaden. Det innebär att tandvården blir betydligt billigare för alla vuxna under 65 år som drabbas av stora problem med sina

tänder.

Även för de äldre innebär det nya tandvårdssystemet förbättringar. När tandvårdschecken införs sänks den äldres kostnader för "vanliga" undersökningar och förebyggande åtgärder. Det nya skyddet mot höga kostnader gör att även behandlingar som att sätta in en tandkrona, eller en brygga, blir betydligt billigare för äldre än i dag.

Vi ser tandvårdsreformen som en viktig välfärdssatsning för att öka människors levnadsstandard och livskvalitet. En reform som kommer alla till gagn, såväl ung som gammal. För alla ska ha rätt till god tandvård till en rimlig kostnad.

Jessica Polfjärd (m)

Staffan Anger (m)

Agneta Berliner (fp)

Jörgen Johansson (c)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons