Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Älska Björnön!

Annons

Det är angeläget att larma när demokratin missbrukades genom beslut att tillåta kalhuggning på Björnön. Unika naturvärden har osynliggjorts och slätats över. Hotet om stängningen av flygplatsen är skrämselskott för att styra västeråsarna i önskad riktning. Makteliten är inställd på att bereda flygplatsen för tyngre lastflygplan och större passagerarplan i lågprisklass. Björnönaturen är en spärr (flaskhals) mot denna utveckling.

Avverkningsbeslutet innebär att en majoritet av politiker spottar på det nyligen framtagna miljöprogrammet för kommunen, där det vägledande är försiktighetsprincipen och att handla i samklang med naturens bärkraft och kretslopp.

Hur gick det till att forcera demokratin för att förvandla fridlyst natur till ett framtida hygge?

l Exploatören Västerås flygplats AB presenterar en miljökonsekvensbeskrivning 2001. Mkb:n är undermålig och vilseledande. Den blåser upp en positiv bild av kalhuggningen, som en utveckling av landskapet där hallon och smultron vandrar på hyggena. Ödeläggelsen av unika naturvärden maskeras.

l Länsstyrelsens naturvårdsenhet förkastade mkb:n och begärde en omfattande omarbetning. Enheten ville också ha besked om vilka alternativ som finns att tillgå i stället för den storskaliga avverkningen och varför alternativet på 25 hektar har valts bort. Dessutom krävdes ett förtydligande om vilka konsekvenser för miljön som är att vänta och varför oklarheterna kring schaktningen på ön förbigåtts.

För att Västerås flygplats AB skulle kunna kringgå kraven på kompletteringar av mkb:n utsågs en hög tjänsteman nära landshövdingen till "målvakt". Målvakten övertog ansvaret och fritog bolaget från att uppfylla länsstyrelsens krav.

l Våren 2002 inleds på Västerås stads initiativ en inventering av Björnön utförd av företaget Pro Natura. Den skall ligga till grund för skötselplan för ön. Genomgången visar att unika naturvärden på den delen av ön är hotad. Det finns många sällsynta och utrotningshotade arter av fåglar, insekter, växter, mossor, lavar och svampar.

l Ansvariga tjänstemän försökte hemlighålla inventeringsrapporten genom att påstå att den var ett internt arbetsmaterial och inte en offentlig handling. Rapporten blottar naturvärden som man vill "sopa under mattan" och mörklägga.

l Miljödomstolen säger nej till avverkning 2004. Flygplats AB överklagar till Miljööverdomstolen.

l Miljööverdomstolen ger klartecken för kalhuggning. Det innebär att reglerna i miljöbalken, som infördes 1999, punkteras och förkastas. Formuleringarna i kommunens miljöprogram ekar också ihåligt. Där står: "Att man med marginal skall uppfylla tillämplig miljölagsstiftning och övriga krav - Västerås skall vara ett miljöföredöme". En lämpligare skrivning bör vara: Västerås är ett blivande skräckexempel och skall med marginal vanställa ett naturreservat.

Före detta kommunalrådet Åke Hillman och stadsdirektör Monica Eriksson påstår att trädfällningen mer än väl kommer att kompenseras genom bättre skötsel av reservatet vilket sammantaget skulle leda till bättre betingelser för såväl biologisk mångfald och friluftsliv. Ni hänvisar till inventeringsrapporten från Pro Natura. Er tolkning av rapporten är som fan läser bibeln.

Det står tydligt och klart att skötselåtgärder endast kan ge en svag kompensation och att avverkningen får stora negativa konsekvenser på de naturvärden som finns i dag på Björnön. Lövskogslandskapet består av ekar, lindar, almar och lönnar. Dessa lövskogsbiotoper är ett arv och en "kvarleva" från värmetiden som upphörde för cirka 2 500 år sedan. Är det arvet av forntida lövskogar och de avverkningshotade solitära ekarna av hög ålder, som kommunstyrelsens ordförande Ulla Persson är glad över att avverka? Du påstår att träden är dåliga och därför behöver tas ned och att det är frågan om eftersatt underhåll.

Ni begär att västeråsarna skall skyffla skattemiljoner i denna stinkande härva av lögner och manipulationer, där det ingår hemliga avtal, en riggad opinionsundersökning och mörkläggning av naturvärden.

Lågprisbolaget Ryanair flyger inte till Arlanda för att avgifterna är för höga. Bolaget söker perifera flygplatser som Hässlö och Skavsta där de pressar fram låga avgifter och driver flygplansledningarna mot varandra. Ryanair har tioåriga avtal med oljebolag för att köpa flygbränsle till låga priser. Personalen manglas hårt. När träden på Björnön är fällda kan bolagets piloter vid start mot ön minska gaspådraget från 100 procent till 70 procent. Det reducerar slitaget på motorerna och minskar bränsleförbrukningen.

Var finns färgstarka Västeråspolitiker som "älskar" Björnön och tar det kommunala miljöprogrammet på allvar och inte uppträder som en själlös flock där man inte vet vilka som är gråsparvar, pilfinkar eller gråtrutar. Miljöpartiet undantaget. Man undrar vad den övriga oppositionen har för existensberättigande och demokratisk trovärdighet. Flygplatsens framtid måste utredas på nationell nivå där staten bestämmer vilka flygplatser som ska vara storflygplatser och matarflygplatser.

Den svulstiga idén om Stockholm-Västerås flygplats är befängd!

Kjell Åke Jansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons