Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Andreas Carlgren (C): Mer måste göras för biologisk mångfald

Annons

Just nu är världens miljöministrar samlade för att komma överens i en av de allra viktigaste miljöfrågorna: att rädda den biologiska mångfalden. Förhandlingarna i japanska Nagoya (27-29 oktober på ministernivå) är ett viktigt steg för vår globala miljö, ytterst handlar de om människans överlevnad.

För åtta år sedan gav världens länder löften om att bevara den biologiska mångfalden. De ambitiösa målen följdes inte av motsvarande insatser. I FN:s utvärdering Global Biodiversity Outlook 3 konstateras att åtgärder för att genomföra konventionen har inte varit tillräckligt kraftfulla. Frågorna har inte integrerats i allmänpolitiken, strategier och program. Finansiella resurser har varit otillräckliga. Målen kommer inte att nås.

Nu krävs ändring. Den stora variationen av växter, djur och mikroorganismer, inklusive variationen inom arter och en mångfald av ekosystem är avgörande för oss människor.

Inom varje ekosystem bildar alla levande varelser, inklusive människan, en gemenskap där de samspelar med varandra och med luften, vattnet och jorden omkring dem. Kombinationen av livsformer och samspelet ger upphov till varor och tjänster som möjliggör våra samhällen, vår ekonomi och vardag.

Jordens arter hotas av skövlingen av regnskogar, förstöringen av korallreven, ja över huvud taget av överutnyttjande och icke hållbart nyttjande av naturens resurser Vi närmar oss i snabb takt den gräns som finns för planetens belastning.

Sverige gjorde därför frågan om biologisk mångfald till ett huvudnummer under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 Vi lyfte frågan bland annat genom högnivåmötet i Strömstad och stor satsning på ökad information. Siktet var redan då inställt på höstens förhandlingar. När jag förra hösten ledde EU:s miljöministrar enades vi om de ambitiösa positioner som nu ligger till grund för EU:s hållning. Vi driver nu på för att EU starkt och konstruktivt ska bidra till att höja miljöinsatserna i Nagoya.

I Nagoya ska vi inte bara komma överens en ny global vision och mål för att rädda den biologiska mångfalden. Målen måste följas av handlingsplaner för insatser och uppföljningsbara delmål. Vi driver därför på för att:

w skydda mer områden. EU driver på för att globalt skydda 20 procent av landytan och 15 procent av haven.

w finansiera insatser för biologisk mångfald. Sverige ställer upp med stora medel via biståndet, två miljarder per år direkt eller indirekt till biologisk mångfald, samt genom den globala miljöfonden, GEF, där en miljard kronor satsas under kommande år. Av klimat- och snabbstartspengarna på 8 miljarder kronor går betydande delar till skogsskydd.

w nya finansieringslösningar tas fram. Det är nödvändigt för att klara den biologiska mångfalden att stödja särskilt utsatta länder genom bistånd, innovativ finansiering och kunskapsutveckling. Värdet av naturens tjänster behöver tydliggöras i samhällsekonomin.

w rädda regnskogen. Programmet för att stödja hållbart skogsbruk inom klimatförhandlingarna, REDD+, är en nyckel för att klara den biologiska mångfalden.

w anta ett protokoll om tillträde till och rättvis fördelning av vinster från genetiska resurser. Genetiska resurser och kunskapen om dem behövs för forskning, jordbruk och industrin för att framställa bland annat livsmedel och läkemedel. Värdet ökar i takt med framstegen i biotekniken. Vi vill nu vara en brobyggare mellan nord och syd för att få fram ett juridiskt bindande avtal som säkrar rättssäkert tillträde.

w etablera den internationella panel för biologisk mångfald, liknande IPCC på klimatområdet, Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) som världens länder kom överens om i Sydkorea i somras.

Som miljöorganisationer har påpekat riskerar vi att såga av den gren vi sitter på. Det är den biologiska mångfalden som försörjer oss med livsmedel och vattenrening. Mångfalden upprätthåller luftens syrehalt och jordens bördighet buffrar effekter av klimatförändringen. Naturen måste säkras för att deras förmåga att producera livsnödvändiga tjänster för människan ska kunna upprätthållas.

Det är vad mitt Nagoyamöte handlar om.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons