Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ängsöboende: Västerås stad bör bli ägare och vi få friköpa

I en serie artiklar under juli och i en ledare den 25 juli har VLT beskrivit situationen på Ängsö. Ängsö boendeförening som representerar de fritidsboende på Ängsö instämmer i problembeskrivningen. VLT har analyserat situationen bra.

Annons
Ängsö slott.

Det har också i artiklarna föreslagits olika åtgärder. Ängsö boendeförening har en del synpunkter på åtgärdsförslagen. Det föreslås bland annat att hyrorna skall höjas för att få bättre ekonomi i förvaltningen. Hyror och arrenden för torp och fritidshus är redan i dag marknadsmässiga. Den delen av förvaltningen täcker någorlunda väl sina kostnader, delvis beroende på att hyresgästerna själva sköter och underhåller husen. 

Det som däremot gör Ängsös ekonomi så besvärade är kostnaderna för driften av slottet. Westmannastiftelsen har låtit göra en utredning om Ängsö och dess situation. Utredningen handlar om förvaltningen och ägandet. Utredaren säger också att det saknas en långsiktig plan för underhåll och investeringar. Utredaren anser att verksamheten på Ängsö kan utvecklas på många sätt. Dels när det gäller arrenden för hus och jordbruk, men framför allt när det gäller slottet och besöksverksamhet. 

Vidare så sägs att det finns många olika möjligheter till förbättrad ekonomi, inte minst genom olika stöd, men främst genom en mer utvecklad och affärsmässig förvaltning. Sammanfattningen är att utredaren är kritisk till hur förvaltningen har skötts. 

Vi som boendeförening föreslår för en långsiktig lösning av Ängsös problematik:

* att Ängsö skall vara offentligt ägd. Det kommer att säkerställa naturreservatet och bevara tidigare insatser i miljön.

* att bostadshusen säljs till de boende och brukare som vill överta ägandet av sina bostäder. Det finns ett stort eftersatt underhåll som inte kan kompenseras av hyreshöjning. En privatperson som själv äger sitt hus har däremot ett långsiktigt intresse av att bevara och vårda sitt hem.

* att övriga hyresgäster erbjuds längre hyresavtal, och mot minskade hyreskostnader själva övertar ansvarar för fastighets underhåll. Detta kommer att väsentligt minska driftskostnaderna och förbättra totalekonomin för Ängsö.

* att en ny förvaltning övertar ansvaret för övrig verksamhet på Ängsö och naturreservatet. Det behövs en professionell förvaltning med tydligare inriktning där de ekonomiska förutsättningarna tillvaratas och vägs samman med besöksverksamhet och naturintressen.

* marknadsmässiga villkor för verksamheter på slottet för att minska kostnaderna och öka intäkterna för ägaren av Ängsö. 

Nuvarande ägare förlorar stora summor varje år på drift och förvaltning, en ändring måste ske för att långsiktigt få ekonomin i balans. 

Ett offentligt ägande av Ängsö garanterar intentionerna med naturreservatet. Att som en del förespråkat sälja hela Ängsö till en privat ägare verkar mer som en återgång till det gamla feodalsamhället än att konstruktivt försöka lösa situationen. En kommersiell aktör kan inte heller både bevara husen på Ängsö med dess karaktär och samtidigt få ekonomi i förvaltningen. Det krävs ett närmast filantropiskt engagemang för att kunna säkerställa den kulturhistoriskt värdefulla miljön. 

Vårt förslag syftar till att få ekonomi i Ängsö och samtidigt värna och utveckla den unika miljön på öarna. Miljön på Ängsö består inte bara av slott och ängar. Hus och torp bildar en viktig del i kulturlandskapet. De boende är Ängsös levande historia och många har bott här i flera generationer. Vi som bor på Ängsö kan tillsammans med ett långsiktigt ägande från Västerås Stad bevara Ängsö för framtiden.

Björn Johansson

Alf Ersson

Ewa Lindholm

Ylva Zachrisson

Gun Morin Falk

Jan Juhlin

Owe Arnesson

Göran Björkander

Johan Fägerblad

styrelsen för Ängsö boendeförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons