Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anmärkningsvärt uttalande om Fläckebo kyrka

Annons

"Mammon råder över kyrkan" lyder rubriken över en sällsynt fränt formulerad debattartikel införd i VLT. I första hand angrips VLT och i andra hand "kyrkans folk", mot bakgrund av att länsrätten givit Fläckebo församling rätt att montera solcellspaneler på sitt kyrktak.

Som ordförande för den samrådsgrupp som finns i Västerås stift med representanter för länsstyrelserna, länsmuseerna och kyrkan finns det anledning att bemöta de hårda ord som Patrick Björklund, tjänsteman vid länsstyrelsen, framför mot "kyrkans folk".

Jag uppfattar en helt ny (obehaglig) ton i Patrick Björklunds artikel som känns helt främmande för den atmosfär som har varit i de samråd som hittills förekommit när det gäller vårt gemensamma kulturarv.

Den något undermåliga historiska beskrivningen som presenteras i artikeln kan man överse med. Men inte när det gäller beskrivningen av dagens förhållanden. Svenska kyrkan är verkligen inte förtegen med den kyrkoantikvariska ersättning som staten ger för bevarandet av vårt gemensamma kulturarv. Både i radio och tidningar publiceras inslag och artiklar som handlar om hur stiftet fördelar medlen varje år till olika kyrkor i stiftet. Den kyrkoantikvariska ersättningen utgör ju också en viktig del av uppgörelsen mellan staten och kyrkan inför relationsförändringen 2000.

Man ska ha klart för sig att ersättningen enbart gäller kostnader för det kulturhistoriska mervärdet. De största kostnaderna för kyrkobyggnaderna, deras drift och underhåll, står ytterst de kyrkotillhöriga för, vilket är en många gånger större kostnad än den ersättning som staten bidrar med.

Patrick Björklund låter påskina att kyrkan skulle ifrågasätta de krav som staten ställer när det gäller den kyrkoantikvariska ersättningen. Ett mycket anmärkningsvärt uttalande. Varje objekt som det ansöks kyrkoantikvarisk ersättning för prövas mycket noga i en process där både länsstyrelse och länsmuseum bedömer prioriteringar och medelstilldelning innan stiftsstyrelsen tar beslut om fördelningar av ersättningen. Helt i enlighet med de direktiv och gällande regelverk som staten fastslagit för denna hantering.

De krav som staten ställer på kyrkan när det gäller detta trodde jag var känt för länsstyrelsen, som ju är statens företrädare när det gäller den kyrkoantikvariska ersättningen.

Fläckebo kyrka och installerandet av solceller har aldrig varit föremål för prövning av kyrkoantikvarisk ersättning. Församlingen har aldrig ansökt om det. Men jag kan konstatera att hur kyrkorna ska värmas upp i framtiden är en fråga som måste vara föremål för såväl byggnadstekniska, miljömässiga som antikvariska avväganden.

Enkla lösningar finns sällan och det kan noteras att den regionala kulturmiljövården inte var entydig i sitt motstånd mot solcellspaneler på Fläckebo kyrka. Västmanlands läns museum intog i sitt remissyttrande en betydligt mer nyanserad hållning.

Britas Lennart Eriksson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons