Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anna-Lena Henriksson (KD): Kraft-åtgärder behövs för att skapa jämställdhet

Marja Ramsin (MP) ställer en viktig fråga i den debattartikel som publicerades i VLT den 20 januari: Hur kommer det sig att det nästan bara är män som innehar ledande poster i Västerås kommun och i landstinget?

Annons

I undersökningar har Västmanland visat sig vara sämst i landet på politisk kvinnorepresentation. Inte bara i politiken utan också i näringslivet är det män som dominerar på maktpositionerna. Detta är ett problem som förekommer över hela vårt land, och som kräver kraftåtgärder.

Kristdemokraterna och Kristdemokratiska kvinnoförbundet anser att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla politik-områden. Förutsättningarna för bra politiska beslut ökar när kvinnor och män finns jämnt representerade i alla beslutande församlingar. Det är viktigt att både kvinnors och mäns kompetens, synsätt och prioriteringar tas till vara i alla politiska processer.

Här har de politiska partierna ett stort ansvar. Den politiska ledningen på nationell, regional och kommunal nivå ska vara ett föredöme i jämställdhetsfrågor. Kristdemokratiska kvinnoförbundet utbildar just nu kvinnor inom partiet för att fler ska vara redo att ta på sig ett ledarskap under nästa mandatperiod.

Det räcker inte med att se problemen och klargöra situationen med statistik. Vi måste göra något också!

Utbildningsinsatser, chefsprogram för kvinnor, ökade möjligheter att kombinera yrkeslivet med familjeliv och fritid är kristdemokratiska förslag som möjliggör ökad kvinnorepresentation.

Att komma till rätta med diskriminering och problemet att ”män väljer män” till uppdrag och positioner är nödvändigt och något som måste uppmärksammas, diskuteras och motverkas.

När svenska män tillfrågas om varför det finns få kvinnor på chefspositioner svarar de att kvinnorna inte söker jobben. När kvinnor får samma fråga svarar de att män rekryterar i sina nätverk.

Grunden för jämställdhet mellan kvinnor och män är alla människors lika värde. Kvinnor och män ska ha likvärdiga villkor, både formellt och informellt. Jämställdhet är när båda könen får makt över sina liv, och kan forma sina liv utifrån egna önskemål.

Detta gäller familjeliv, arbetsliv och samhällslivet i övrigt. Det handlar inte bara om lagstiftning utan även om opinionsbildning och attitydförändringar.

Jag upprepar, detta är en viktig fråga som kräver kraftåtgärder!

Anna-Lena Henriksson

ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons