Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anorexi/Bulimi-kontakt: Satsa förebyggande mot ohälsan

Regeringen satsar nu för att förbättra tillgängligheten vid barn- och ungdomspsykiatrin. Förstärkt vårdgaranti ska maximera väntetiden till två månader.

Annons

Och det är väl bra.

Men på sikt otillräckligt, grundproblemet kvarstår i form av en växande skara människor som mår dåligt. Enligt Socialstyrelsens senaste folkhälsorapport sker en oroväckande ökning av psykisk ohälsa hos unga.

Självmordsförsöken bland unga kvinnor ökar drastiskt. Det räcker inte med vårdinsatser till redan drabbade, nu krävs markant större fokus på frågan hur vi kan förebygga för att vända utvecklingen.

De senaste 15-20 åren har antalet drabbade av ätstörningar ökat lavinartat. Diagnoserna är flera, sjukdomarna sprider sig nedåt men även uppåt i åldrarna och drabbar båda könen. Som kontaktperson i Anorexi/Bulimi-kontakt Västerås får jag regelbundet mejl och samtal från kvinnor och män i alla åldrar, en del har levt med sin sjukdom så länge som 30-40 år.

Ätstörningar är i dag en folksjukdom som kostar samhället enorma summor - för att inte tala om det mänskliga lidandet. Det är ett symptom på psykisk ohälsa, bland flera andra. För ätstörningar handlar inte om mat eller skönhetsideal, utan om känslor.

Ett problemområde som eskalerat sista åren är ätstörningar i samband med graviditet. Detta har en högst logisk förklaring: 70-talisterna tillhör en hårt drabbad generation. Dessa kvinnor har nu nått barnafödande ålder och för många innebär en graviditet stor risk för återfall.

Hur detta påverkar foster och nyfödda barn, vet man ännu inte med säkerhet, men forskning pågår. Man misstänker eventuellt samband mellan bristfällig näring i livmodern och diagnoser som exempelvis ADHD. Hur påverkas nyfödda bebisar och småbarn av mammor som kämpar med en ätstörning? Vad blir konsekvenserna när dessa barn växer upp om 10-15 år?

Flera samverkande orsaker till psykisk ohälsa kan urskiljas: ett omänskligare samhälle med extremt tempo, stress, höga krav. Sekulariseringen vilket inneburit en generellt minskad grundtrygghet.

Det faktum att normer och värderingar har luckrats upp, frågor om etik och moral är inte längre självklara. Massmedial påverkan. Psykiatern och författaren David Eberhard anser att det så kallade curlingsamhället är en stor bov i dramat, en uppfattning jag delar.

Vuxenvärlden - föräldrar och skola - har i sin strävan efter trygghet "vadderat" tillvaron för barn och ungdomar i den utsträckning att man fråntagit dem ansvar och möjlighet till livserfarenhet i form av risktagande och misslyckanden.

Sammantaget har detta resulterat i en generation som är dåligt rustad för att hantera motgångar och besvikelser. Kritik och tillsägelser blir till "kränkningar" - ytterligare ett redskap vuxenvärlden i all välmening försett ungdomar med, men som i själva verket gör dem en björntjänst.

Dessutom matas vi konstant med myten om ständig lycka och hälsa; man försöker lura oss att tro att livet inte nödvändigtvis behöver innehålla vare sig sjukdom, sorg eller misslyckanden. Undra på att livet blir en obehaglig överraskning för många.

Att förändra eller bromsa samhällsutvecklingen är en utopi. Tekniken driver oss vidare, arbetsmarknaden är tuff, mäktiga kommersiella intressen styr massmedia med dess innehåll - att övertyga människor om att vi inte duger är alldeles för lukrativt.

Dagens samhälle ställer helt andra krav på individens självkänsla och förmåga till gränssättning. Vad vi behöver göra för att vända trenden, är att förse ungdomar med verktyg och redskap för att klara av livet i med- och motgång.

Den fostran- och socialiseringsprocess som till största delen ombesörjs av föräldrar och skola måste ha samma syfte - att förbereda våra barn på vuxenlivet. Det innebär att tränas i att ta ansvar för sina val och handlingar, att mötas av krav och positiva förväntningar, att lära sig att livet har begränsningar och innehåller både uppförs- och nedförsbackar. Det krävs vuxna som vågar vara vuxna, som står stadiga och trygga i de normer och värderingar vi vill förmedla till kommande generationer.

Ewa Karlsson

Pedagog och ordförande Anorexi/Bulimi-kontakt Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons